print logo
English version of this page

Sosiologi - Fagressurser

Finn bøker, digitale artikler, e-bøker, tidsskrifter m.m.

Artikkelsøk i relevante databaser for sosiologi

Blackwell Encyclopedia of Sociology Online er redigert av George Ritzer og J. Michael Ryan. Encyclopedien oppdateres årlig og gir rask tilgang til informasjon om blant annet sosiologiske tema, metoder og teorier.

Sociological Abstracts er en omfattende base som dekker sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk og andre beslektede fag. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.

Social Theory er en base som består av mer enn 150.000 sider med innhold av teoretikere som Theodor Adorno, Jean Baudrillard, Simone de Beauvoir, Charlotte Perkins Gilman, Émile Durkheim, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Robert Merton, Dorothy E. Smith og Talcott Parsons.

IBSS er en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database fra UNESCO og LSE med referanser til artikler og bøker.

ISI web of science er en tverrfaglig base som også dekker samfunnsvitenskap. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.

Idunn- Norges ledende database for fagtidsskrifter. Tilbyr søkefunksjon på tvers av tidsskriftene. Nettstedet driftes av Universitetsforlaget.

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge. Velg fan "Bøker i norske fagbibliotek" for mer presise trefflister.

Hvor finner jeg bøker innen sosiologi i biblioteket?

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Emnesøk

Søk i bibliotekets samlinger med utgangspunkt i emneordlister:

Dewey emneregister- søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.

HUMORD- emneord som er ordnet i en hierarkisk ordnet liste. Bla eller søk i listen.

Tidsskrifter

Tidsskrifter (trykte og elektroniske) kan søkes opp i Oria

Elektroniske tidsskrifter

Ledende tidsskrifter (Nivå 2-tidsskrifter) innen sosiologi - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Annual Review of Sociology inneholder "kvalitetssikrede" bibliografier om spesielle emner. Referansene viser til både tidsskriftartikler og bøker.

Nyinnkjøp i biblioteket

Andre ressurser for sosiologer

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på campus.

Andre nettressurserSpør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?