print logo

Sosiologi - Fagressurser

Artikkelsøk i relevante databaser for sosiologi

Blackwell Encyclopedia of Sociology Online er redigert av George Ritzer og J. Michael Ryan. Encyclopedien oppdateres årlig og gir rask tilgang til informasjon om blant annet sosiologiske tema, metoder og teorier.

Sociological Abstracts er en omfattende base som dekker sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk og andre beslektede fag. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.

Social Theory er en base som består av mer enn 150.000 sider med innhold av teoretikere som Theodor Adorno, Jean Baudrillard, Simone de Beauvoir, Charlotte Perkins Gilman, Émile Durkheim, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Robert Merton, Dorothy E. Smith og Talcott Parsons.

IBSS er en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database fra UNESCO og LSE med referanser til artikler og bøker.

ISI web of science er en tverrfaglig base som også dekker samfunnsvitenskap. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.

Hvor finner jeg bøker innen sosiologi i biblioteket?

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Trykte og elektroniske tidsskrifter kan også søkes opp på tittel i BIBSYS Ask

Nye bøker og innkjøp

Emnesøk i BIBSYS Ask

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Fagansvarlig

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Andre nettressurser



Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?