print logo

Sosiologi - Fagressurser

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Artikkelsøk i fagets databaser

Blackwell Encyclopedia of Sociology Online er redigert av George Ritzer og J. Michael Ryan. Encyclopedien oppdateres årlig og gir rask tilgang til informasjon om blant annet sosiologiske tema, metoder og teorier.

Sociological Abstracts er en omfattende base som dekker sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk og andre beslektede fag. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.

IBSS er en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database fra UNESCO og LSE med referanser til artikler og bøker.

ISI web of science er en tverrfaglig base som også dekker samfunnsvitenskap. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.

Boksøk

BIBSYS Ask - bibliotekets katalog over bøker og tidsskrifter (ikke artikkelsøk)

Hvor finner jeg bøker innen sosiologi i biblioteket?

Noe du savner i bibliotekets samlinger? Send innkjøpsforslag!

Tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Trykte og elektroniske tidsskrifter kan også søkes opp på tittel i BIBSYS Ask

Nye bøker og innkjøp

Emnesøk i BIBSYS Ask

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Fagansvarlig

Atle Wehn Hegnes

Fagreferent for sosiologi

Trenger du veiledning i litteratursøk for ditt arbeid?
Ta gjerne kontakt med fagreferenten

a.w.hegnes@ub.uio.no

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Send innkjøpsforslag

Har du tips eller ønsker til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?