Her er et utvalg av viktige Dewey-nummer innen statsvitenskap

Klassifikasjon:

Mens man i det tidligere SV-biblioteket hadde åpne hyller med institutt-avgrensede samlinger basert på lokale klassifikasjons- og oppstillingssystemer gikk man i 1985 over til å klassifisere og å stille opp bøkene etter det internasjonale Dewey desimalsystemet. Dette er videreført i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus. Den primære samling statvitenskaplige litteratur står oppstilt i åpne hyller med hovedemner som Statsvitenskap 320-328, Offentlig forvaltning 350-354, Politisk historie 900-909, 930-990.

Referanseverker innen statsvitenskap står oppstilt i referansesamlingen, og de nyeste tidsskriftene innen faget står oppstilt etter Dewey-desimalsystem i første etasje.

320-gruppen

320 Politikk/Politisk teori/statsvitenskap

320.1 Stat

320.3 Komparativ politikk

320.4 Forfatningssystem/Makt

320.5 Politiske ideologier

320.9 Politiske forhold/Politiske systemer, inndelt geografisk

321.8 Demokrati

322 Organiserte grupper og staten/Korporatisme

323 Menneskerettigheter

323.042082 Kvinner : Politisk deltakelse

323.44 Ytringsfrihet

323.445 Trykkefrihet

324.2 Politiske partier

324.22 Politiske eliter

324.24 Politiske partier , inndelt geografisk

324.6 Valg/Valgforskning

324.9 Valg, inndelt geografisk

325 Migrasjon

325.1 Innvandring

325.2 Utvandring

327 Internasjonal politikk

327.11 Utensrikspolitikk/Sikkerhetspolitikk

327.4 Utenrikspolitikk, inndelt geografisk

327.481 Norge: Utenrikspolitikk

327.73 Forente stater: Utensrikspolitikk

328 Folkeavstemninger Referendum

328.481 Stortinget

350-gruppen

350 Offentlig forvalting/Offentlig administrasjon

351 Sentralforvaltning/Statsforvalting

352 Lokalforvaltning/Kommunalforvaltning/Fylkeskommunalforvaltning

353 Norsk sentralforvaltning

354 Utenlandsk sentralforvaltning

355 Forsvaret/Militærvesen

355.033 Forsvarspolitikk, inndelt geografisk

359 Marinen/Sjøforsvaret

Publisert 21. sep. 2010 11:54 - Sist endret 3. mai 2016 13:45