English version of this page

Statsvitenskap - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Statsvitenskapelige fagdatabaser - Artikkelsøk

 • IPSA
  International Political Science Abstract. Oppsummeringer av statsvitenskapelige artikler og årbøker, med fokus på de store statsvitenskapelige tidsskriftene. Utgivelser fra 1989 til i dag.
 • IBSS
  Tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database med referanser til artikler og bøker. Utgivelser fra 1989 til i dag.
 • JSTOR
  Artikler fra humaniora og samfunnsvitenskapene. Gir relevante treff også fra før 1989.
 • ISI Web of Knowledge
  Samledatabase for vitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora
 • Sociological Abstracts
  Omfattende base som gir treff blant annet for policy-, samfunns- og velferdsstudier. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.
 • Idunn
  Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter. idunn.no eies og driftes av Universitetsforlaget.
 • ScienceDirect
  Ledende fulltekstdatabase. Her finner du artikler og bokkapitler.

Nyhetsarkiver og andre ressurser

Nye bøker i statsvitenskap

Boksøk og annen søking

 • Hvor skal jeg søke ved UB
 • Oria - bibliotekets katalog over bøker, tidsskrifter og artikler. (Brukerveiledning)
  Ved søk i Oria, glem ikke å søke jevnlig på begge søkene, "Bøker + artikler ved UiO" og "Bøker i norske fagbibliotek".

Emnesøk i katalogen

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
 • Humord tesaurusens betaversjon

Hvor finner jeg bøker innen statsvitenskap i biblioteket?

  Tidsskrifter og publisering

  Andre fagressurser fra UB

  Statistikk og datasett

   

  Lenkene nedenfor viser også til ulike statistikkprosjekter nasjonalt og internasjonalt:

  NSD - SSB - Quality of government Institute - The Dataverse Network Project - Uppsala Conflict Data Program

  Andre nettressurser


  Fagansvarlig

  Ragnhild Sundsbak

  Ragnhild Sundsbak

  Universitetsbibliotekar

  Fagreferent i Statsvitenskap

  Kontakt meg

  HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus


  Sitater og kildehenvisninger


  Tilgang hjemmefra?

  Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.


  Oppslagsverk referanseverk

  Dårlig tid? Finn ut mer om hvordan du kan få omfattende fagkunnskap på kort tid.


  Send innkjøpsforslag

  Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


  Aktuelt


  Relevante enheter