Offentlig informasjon

Norsk offentlig informasjon

Stortingsforhandlingene dagens ressurser

Stortingsforhandlingene historisk matriale

 Statsmaktene: Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene Nasjonalbiblioteket

 Saksgangen før 1.10.2009

Innstillinger og betenkninger 1935.1971

Data om det politiske system

Jus og lovdata

Eldre dokumenter


Internettressurser

Offentlig informasjon Europa/ EU

Offentlig informasjon USA


Ansvarlig: Ragnhild Sundsbak

Publisert 5. aug. 2010 12:44 - Sist endret 1. feb. 2017 10:21