Offentlig informasjon

Norsk offentlig informasjon

Stortingsforhandlingene dagens ressurser

Stortingsforhandlingene historisk matriale

 Statsmaktene: Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene Nasjonalbiblioteket

 Saksgangen før 1.10.2009

 Saksgangen etter 1.10.2009

Innstillinger og betenkninger 1935.1971

Undervisning 2018

Data om det politiske system

Jus og lovdata

Eldre dokumenter


Internettressurser

Offentlig informasjon Europa/ EU

Offentlig informasjon USA


Ansvarlig: Ragnhild Sundsbak

Publisert 5. aug. 2010 12:44 - Sist endret 26. apr. 2022 17:41