Andre fagressurser

Andre relevante sider

Offentlig informasjon

norge.no - norsk offentlig informasjon

Eurostat - europeisk statistikk

Aviser og nyheter

Pravda Digital Archive Pravda i fulltekst fra 1912 til 2009.

Atekst - Norske aviser

Keesing`s World News Archives - "40 years of fulltext international news reports", globale nyheter fra verdenspressen. Fulltekst ...

Leksika

Store norske leksikon
Encyclopædia Britannica online
Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences online / - trykt utg.

Krigsforbrytelser

Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals Fulltekst og kommentarer til de mest sentrale avgjørelsene fra tribunalene for Rwanda, Jugoslavia, Sierra Leone, Øst-Timor samt den internasjonale straffedomstolen.

Referanser og sitering

Les mer om referanser og sitering

Samlingenes plassering

Hvordan finner jeg de statsvitenskapelige samlingene?

Statistikk og analyse

Globalis - internasjonal statistikk
U.S. Census Bureau - demografiske data
China leadership monitor
Norske og internasjonale statistikkressurser
Source OECD Statistic

Teknologiske nyvinninger

X- port ved UBO
Oppslagsverker: nå også på nett - "Metasøk" "Fagområder" og "Tverrfaglig" i menyen til venstre.  Herfra kan du bl.a velge leksika/ oppslagsverk eller ordbøker

Annen informasjon

AgeLine er en bliografisk database som dekker fagområdet eldre/aldring i sosial, psykologisk, helserelatert, økonomisk og politisk sammenheng.

Bibliografier over noen norske statsvitere - et utvalg

Tidsskrifter innen statsvitenskap - et utvalg

Publisert 21. sep. 2010 11:54 - Sist endret 3. mai 2016 13:45