Referanser og sitering

Referanser og Sitering
I statsvitenskap er det vanlig å bruke Harvard referansestil. Som det framgår av pdf dokumentet ovenfor, kan man finne variasjoner med hensyn til bruken av Harvard referansestil. Her er det viktig å vite at dersom man først velger å gjøre noe på en bestemt måte, så bør man holde seg til denne metoden gjennom hele bibliografien. Stilen gir med andre ord rom for individuelle tilpasninger, så lenge man er konsekvent og holder den samme stilen innenfor samme tekst. Les for øvrig dokumentet ovenfor nøye, før du går i gang med å lage din egen litteraturliste. Dokumentet er hentet fra HF sine sider for stiler og skriveteknikk.
 
Referanseverktøy
Det fins dataprogrammer som kan være til hjelp når man skal lage kildehenvisninger og bibliografier. Dersom man planlegger å ta fatt på et større forskningsprosjekt, kan man vurdere om det vil lønne seg å bruke litt tid på å lære mer om slike dataprogrammer. Bibliotek for Hunamiora og Samfunnsvitenskap holder kurs i referanseverktøyet Endnote.
 
 
Programvare
Endnote programmet kan lastes ned til din datamaskin, dersom du er ansatt eller student ved UiO. Gå gjerne til usit sine sider for mer informasjon om dette.
Publisert 19. mai 2010 15:41 - Sist endret 3. mai 2016 13:45