Statsvitenskap samlinger

Samlingene

Plassering av de statviteskapelige samlinger i de åpne arealer:

  • Bøkene, avhandlingene og de spesialfaglige oppslagsverkene (Ref2) står oppstilt i annen etasje.
  • Den generelle referansesamlingen, statistikk og offentlige publikasjoner befinner seg i første etasje. Her finner du også serier.
  • Tidsskriftene står oppstilt i første etasje (inneværende årgang), og i underetasjen (f.o.m.1980). De eldste årgangene står i lukket magasin i kjelleretasjen.
Tidsskrifter i X- port
  • Vi har også en stor samling av nettbaserte tidsskrifter gjennom x-port. Gå til Fagområde, for å finne ditt fagområde, eller søk på andre måter.

Plassering av samlingene i de halvåpne og lukkede magasin:

  • Endel av de eldre Dewey-samlingene og samlingene fra det tidligere UB på Drammensveien står i underetasjen i halvåpent magasin. Litteraturen der kan hentes av brukerne selv for senere utlån.
  • De eldste samlingene står i lukket magasin i kjelleretasjen. Litteraturen der kan hentes opp av personalet.

Eldre litteratur

  • Universitetsbibliotekets gamle hovedkatalog - HK1 - Inneholder utenlandsk litteratur før 1966.
Publisert 11. juni 2010 13:03 - Sist endret 3. mai 2016 13:45