Statsvitenskap serier

Statsvitenskapelige serier:

Her følger en oversikt over statsvitenskapelige serier som tas inn ved biblioteket. Mange av seriene som nevnes under er avsluttet, på grunn av nye formidlingsmetoder for forskning. For nyere publikasjoner fra universitetenes forskningsenheter, kan det være lurt å følge med på disse sidene:

DUO - Digitale utgivelser ved UiO
Cristin - forskningsdokumentasjon

Seriene finner du i 1. etg. De står oppstilt alfabetisk etter navnet på den aktuelle serien.

Adelphi papers (trykt utg.)
Arbeidsnotat (ProSus (prosjekt))
ARENA report (trykt utg.)
CMI report
Defence and security studies
FAFO-notat (trykt utg.)
Fellesrådets Afrika-årbok ...
FNI report
Forskningsnotat (Universitetet i Oslo. Institutt for statsvitenskap)
Forskningsrapport (Universitetet i Oslo. Institutt for statsvitenskap)
Forskningsrapport (Norsk utenrikspolitisk institutt)
Forsvarsstudier (Oslo : 1987-2006)
Los-senteret (Los senter- rapportene fra Norsk Senter for Ledelse, Organisasjon og Styring)
LOS-senter Notat
Makt- og demokratiutredningen, Rapportserien (1998-2003)
Nordem report (trykt utg.)
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Rapport
NUPI-rapport
NUPI Report
Oslo files on defence and security
Politische Vierteljahresschrift Sonderheft
PRIO report (trykt utg.)
Quantitative applications in the social sciences
Rapport (Universitetet i Bergen. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Research in political economy (trykt utg.)
Research in organizational behavior
Rokkansenteret Notat
Sikkerhetspolitiske bibliotek (trykt utg.)
Social, economic and political studies of the Middle East
Sosialfilosofi og politisk teori Skriftserie
The Spokesman
Stockholm studies in politics
University of Bergen Notat / Department of Administration and Organization Theory
Vett
Världspolitikens dagsfrågor
Working paper (ARENA, Senter for europaforskning)
Working paper (Universitetet i Oslo. Senter for teknologi, innovasjon og kultur
World Development Report (utgis for Verdensbanken av Oxford University Press)

Andre serier:
Current African Issues
Statistiske analyser

Savner du noen serier?
Send gjerne et forslag til fagreferenten.

 

Publisert 11. juni 2010 13:07 - Sist endret 23. nov. 2018 15:32