Undervisningsressurser våren 2022

Her finner du ressurser som har vært anbefalt eller tatt i bruk på bibliotek- og søkekurs for Statsvitenskap, Sosiologi, Samfunnsgeografi og Samfunnsfagdidaktikk. Denne siden er laget som en støtte til den digitale undervisningen. Du kan lese gjennom hvert avsnitt, før du går inn på lenkene under.

Et bilde fra det politiske engasjementets verden. Opphavet er ukjent.

Et bilde fra det politiske engasjementets verden. Opphavet er ukjent.

Søking etter litteratur

Bruk gjerne vår katalog, Oria, som et startsted. Vær oppmerksom på at du kan søke bredt i første omgang, for så å avgrense på fasettene i høyremenyen, eller evt forsøke deg på et Avansert søk. Fra Oria kan du velge å søke etter en bok, en database eller et e-tidsskrift. Du finner en toppmeny, som er sort, og som inneholder ulike kategorier av ressurser. Bruk denne. 

Oria

Avansert søk i Oria

 

Fagsidene

Når man skal få oversikt over nyttige ressurser for faget, kan man med fordel bruke fagsidene. Sjekk ut url: en under, for å få oversikt over innhold som passer for dine fag: Finn fram til databaser, anbefalt litteratur og gode kilder innenfor ditt fagområde. Alle de ulike fagsidene er ment å skulle gi en oppdatert oversikt over ressurser som ditt universitetsbibliotek har i abonnement, eller som har blitt innkjøpt. Når du søker, kan du bruke termene som du pleier, men du kan også sette deg inn i regler for bruken av boolske operatorer. Se gjerne videoen fra Lincoln Memorial University, eller les handouts om Boolske operatorer. Når du har satt deg inn i dette, anbefales det at du prøver ut teknikkene i flere forskjellige databaser, som du finner på fagsiden under "Statsvitenskapelige fagdatabaser".

Fagsidene : alle de ulike fagsidene samler de ressursene som ansees som viktige for de respektive fagene.

Video fra Lincoln Memorial University : om boolske operatorer.

Handouts om Boolske operatorer

Fagside for statsvitenskap : her finner du alltid kategorien "Statsvitenskapelige fagdatabaser" øverst.

 

Hvordan blir jeg bedre på søking etter litteraturr?

Dersom du studerer de ulike trinnene i bokpyramiden, kan du avgjøre hvilken ressurs du skal satse på. Du vil se at du kan gå til veldig forskjellige nettsteder, avhengig av om du skal finne referanseverker, som eksempelvis en ordbok, eller en annen online faglig ressurs. Du skal kanskje ha en bok fra pensumlisten. Da kan det være naturlig å søke på bokens tittel i Oria.

     Dersom du skal ha en artikkel fra det norske samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet, er det naturlig å gå til IDUNN databasen. Husk at du får den best mulige tilgangen, ved å sjekke at du er innlogget med den institusjonelle Feide-id. Det beste utgangspunktet for et hvilket som helst søk, er å starte med å logge inn i katalogen Oria. 

     Bokpyramidens rosa sky, viser til nyhetsarkiver og statistikkressurser. Her har du et annet utgangspunkt enn dersom du bare kjører et enkelt boksøk. For å passe litt på; Så du på bildet for statistikkressurser (Under her)? Dette statiske bildet er en illustrasjon av et felt som du finner hvis du scroller litt ned på UBs fagside for Statsvitenskap. Her kan det være lurt å følge med over tid. Ressurser som ikke blir særlig brukt, kan sies opp. Biblioteket har tilgang på ulike verktøy som registrerer hvor mye eller hvor lite en ressurs brukes av institusjonens lånere. Noen ganger kan vi tegne abonnement på nye ressurser, og da vil informasjonen på fagsiden bli oppdatert.

Bokpyramiden

Referanseverker : en oversiktsside

Online ressurser for statsvitenskap : Tilsvarer "boktralle" på oppgavearkene.

IDUNN databasen

Nyhetsarkiver : nyheter i abonnement ved Universitetsbiblioteket i Oslo

Statistikkressurser

UBs fagside for statsvitenskap

 

Skriving og Referanselister

UB har resurser for skriving, referering og publsering. Når du skal skrive en akademisk tekst, forventes det at du viser til kildene dine gjennom en referanseliste. Du kan finne fram til en enkel oppskrift for hvordan du kan sette opp en enkel author-date eller fotnotestil. Du kan også ta i bruk et referansehåndteringsverktøy som Endnote eller Zotero, dersom du ønsker å digitalisere referansehåndteringen din.

Skriving, referering og publisering : legg merke til at UB har et eget Akademisk skrivesenter, med ansatte som kan veilede i akademisk skriving

Harvard style of reference : Pdf

Referansehåndteringsverktøy : Du har tilgang til Endnote fordi UiO har kjøpt tilgang til sine studenter og ansatte. Zotero er fri programvare, og du behøver ikke lisens. Kurant valg av referansehåndteringsverktøy avhenger av mengden data, og andre faktorer som kjennetegner ditt behov.

 

Oppgaver og vedlikehold av bibliotekets ressurser:

1) Jeg anbefaler at alle som vil bli bedre på søking, trener seg på å finne faglige ressurser fra alle de ulike trinnene i bokpyramiden. Her kan du løse oppgaver som passer for alle som har gjennomført et enkelt bibliotekkurs.

 

2) Se dokumentet over, som kalles "Online ressurser for statsvitenskap". Gå til katalogen Oria, og forsøk å finne de ulike ressursene i ditt bibliotek, både i trykt og elektronisk form.

 

3) Dersom du har problemer med tilgangen til online og e-ressurser, ta kontakt med din fagreferent på epost. Vi kan feilsøke, eller problemet kan rapporteres av fagreferenten til andre avdelinger.

Av ragnhsu
Publisert 21. jan. 2021 15:15 - Sist endret 22. feb. 2022 13:15