Allmenn litteraturvitenskap - Fagressurser

Søk i fagdatabaser

MLA
Modern Language Association International Bibliography inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk

Bibliografi over norsk litteraturforsking (Littforsk)
Bøker og artikler om norsk litteratur etter 1500 og generell litteraturkritikk og litteraturteori. Basert på "Bibliografi over norsk litteraturforsking 1965-1989" / Leif Mæhle (red.), som igjen bygger på de årlige bibliografiene i "Norsk litterær årbok". Løpende oppdatering fra 1999

ISI Web of Science
ISI-basene er inndelt i tre fagområder: Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index og Science Citation Index. Her kan man søke etter artikler, bokanmeldelser og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor".

Humanities Index
Bibliografisk database med referanser og siteringer fra engelskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter innen bl.a litteratur, litteraturkritikk, folkloristikk, dans, kunst, kommunikasjon, film, journalistikk, filosofi m.m.

Nye bøker i allmenn litteraturvitenskap i HumSam-biblioteket

Boksøk

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister: