Dewey på Mesaninen

Deler av samlingen på Mesaninen stilles opp etter Dewey-systemet, vesentlig innenfor Dewey-gruppene 400 (språk) og 800 (litteratur). Det er ikke én sammenhengende Deweysamling, men bøkene er fordelt i følgende "fagsamlinger" : ALT, KLAS, NYGR, ORIE, SEM

Emneoppstilling av bøker i biblioteket

Kart over emneinndeling på Mesaninen

Dewey-grupper

Emne Oppstilt / fagsamling Kommentar
001-399 Emner på altaiske, nygresk og semittiske språk Mes ALT + NYGR + SEM  
470-488 Klassiske språk, Papyrologi Mes KLAS + PAPY  
489.3 Nygresk språk Mes NYGR  
490 Burushaski språk, Språket i Indusinnskriftene Mes ORIE  
491.1-491.5 Indo-iranske språk Mes INDO Dewey brukes ikke som oppst.sign.
491.99 Andre indoeuropeiske språk Mes ORIE  
491.992-491.998 Armensk, frygisk, illyrisk, trakisk, anatoliske språk Mes ORIE  
492-493.2 Semittiske språk
Egyptisk, koptisk
Mes SEM  
494-494.3 Altaiske språk
Tyrkisk
Mes ALT  
494.6 Paleoasiatisk (paleosibirsk) språk Mes ALT  
494.8 Dravidiske språk Mes INDO Dewey brukes ikke som oppst.sign.
495 Østasiatiske- og sørasiatiske språk Mes ORIE  
495.1 Kinesisk språk Mes ØST Dewey brukes ikke som oppst.sign.
495.4 Tibeto-burmanske språk Mes ORIE + ØST Dewey brukes ikke som oppst. sign. for ØST
495.6-495.7 Japansk og koreansk språk Mes ØST Dewey brukes ikke som oppst.sign.
495.8-495.93 Andre orientalske språk Mes ORIE  
495.95-495.97 Munda, santali språk Mes INDO Dewey brukes ikke som oppst. sign.
499-499.9 Austronesiske og oseaniske språk, hurrittisk og urarteiske etc Mes ORIE  
499.93 Elamittisk språk Mes SEM  
499.94 Etruskisk språk Mes KLAS  
499.95 Sumerisk språk Mes SEM  
499.96 Kaukasiske språk Mes KAU Dewey brukes ikke som oppst. sign.
870-879 Latinsk litteratur Mes KLAS  
880-889 Klassisk gresk litteratur
Nygresk litteratur
Mes KLAS + NYGR  
890-899 Andre orientalske språks litteraturer   Fordeling som for språk
901-999 Geografi og historie på altaiske, nygresk og semittiske språk Mes ALT + NYGR + SEM  
Publisert 6. feb. 2007 14:06 - Sist endret 23. apr. 2019 10:34