Hvor finner jeg bøker for japansk?

På japansk

Bøker til utlån
Størstedelen av japanskspråklig litteratur er plassert på Mesaninen.
Se kart over Mesaninen.

Litteratur ....
Bøkene har oppstillingssignatur som begynner med ”E”, f. eks. Ec 110 Aku. Eksempel: UHS Mes ØST Ec 110 Aku.

Referansesamling
finnes på Mesaninen. Bøkene har oppstillingssignatur UHS Ref4 ... Eksempel: UHS Ref4 952.003 Kod <Ikke utlån>.

På vestlige språk

Bøker til utlån
Litteratur på vestlige språk om japansk samfunn, kultur, politikk, kunst osv. er plassert i 2. og 3. et. som en del av Deweysamlingen sammen med andre fag.
Se Emne oppstilling av bøker.
Noen viktige Dewey-numre for japanskstudiet

Referansesamlinger
Oppslagsverker på vestlige språk er fordelt på alle etasjer.

Publisert 21. sep. 2010 12:21 - Sist endret 3. mai 2016 13:45