Plassering i Mesaninen

Oppstillingssignatur for japansk språklig samling
 

E Japan  
Ea Japan Bibliogfari, leksika, oppslagsverk, bokhistorie
Eb Japansk språk Ordbøker, lærebøker, språkvitenskap
Ec Japansk litteratur Litterærtekster, litteraturkritikk, litteraturhistorie
Ed Historie  
Ef Japan- andre land  
Eg Politiske partier og
bevegelser
 
Ei Økonomi teori og historie, industri og handel, shipping, kommunikasjon etc. Zaibatsu (truster)
Ek Jordbruk og fiske  
El Japanlia  
Em Geografi of kulturgeografi  
En  Kulturhistorie  
Ep Institusjoner,
administrasjon, rettsvesen
 
Eq Undervisning og
forsikning
 
Er Sosiale forhold (historiske og sosiologiske fremstillinger)
Es Folklore, folkeminne  her Ainu
Et Filosofi  
Eu Religionshistorie og mytologi  
Ev Estetiske fag  Arkitektur, kunst, musikk, teater, kalligrafi, m.m.

 

Publisert 28. sep. 2010 16:21 - Sist endret 3. mai 2016 13:45