Eldre japansk litteratur

Det finnes ca. 70 titler (ca. 400 bind) eldre japansk litteratur på UB. De fleste av dem er illustrert.

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8ger6o/BIBSYS_ILS71503734810002201

"Yama no sachi" fra UBs digitale samling.

Eldre japansk litteratur hos oss består av ca. 70 titler. Over 50 titler er fra Edo-perioden (1603-1868), og resten fra Meiji (1968-1912) og Taishô (1912-1926). Disse er i tradisjonelt format i såkalt fukoro-toji (袋綴じ) eller "bound-pocket"-stil som var vanlig i Øst-Asia. De fleste av dem er laget med tresnittteknikk. I Meiji og Taishô-periodene ble dette tradisjonelle formatet også laget ved hjelp av moderne maskintrykk.  De ble trykt med maskin først, men utformet i tradisjonell still og til slutt bundet sammen for hånd. I tillegg har vi 13 Gafu (画譜)-hefter som er håndtegnede manuskripter, hovedsakelig illustrasjoner. Disse Gafu er digitalisert og tilgjengelig i "Eldre asiatiske verk fra HumSam biblioteket".  

55 titler fra Edo-perioden er registrert i katalogen "Union Catalogue of Early Japanese Books in Europe (欧州所在日本古書総合目録)" av National Institute of Japanese Literature (国文学研究資料館). Klikk på Norge på kartet -> se UBs bøker fra Edo-perioden.

 

 

Relevant litteratur

Forfatteren peker på likheter mellom Thorolf Holmboes bokdekorasjon og japansk billedkunst, bl.a.fra våre Gafu (画譜).

 

"Yama no sachi" 山幸 (denne websidens første illustrasjon) fra 1765, er en av de viktigste bøkene forfatteren undersøker i avhandlingen. Bøkene ble utgitt før trykketeknikken Nishiki-e (Ukiyo-e med mer enn fem farger) kom i bruk. Disse bøkene med fargeillustrasjoner dannet grunnlag for både teknisk fargetrykk og nyttige sosiale nettverk og arbeidsgrupper bestående av spesialister som illustratører, treskjærer, trykkere, produsenter og distributører.   

 

Fra artikkelen:'Nationalbiblioteket i Christiania købte for faa Aar siden 13 japanske Hefter med haandmalte Kopier efter Billeder af gamle japanske Mestere.' Disse er de 13 Gafu (画譜)-heftene som vi har digitalisert.

 

 

 

 

Emneord: Eldre japansk bøker Av Naomi Yabe Magnussen
Publisert 9. des. 2019 09:27 - Sist endret 25. aug. 2021 13:49