Kildedatabaser / Original resources for japanese studies

 

ALC Art Libraries' Consortium
美術図書館 Kun på japansk

Aozora bunko 青空文庫 
Japansk litteratur i elektronisk tekst, mer enn 10.000 bøker.

Aozora bunko - Internet archive version
Voyager Japan versjon. ca.4000 e-bøker. Søkes både engelsk og japansk. mulighet til å lese også på bl.a. lesebrett

Aozora bunko - use as corpus(Search site)
It has been developed together with University of Chicago's ARTFL Project. Instructions in English.

BCCWJ=現代日本語書き言葉均衡コーパス
Online søkesystem for Balanced Corpus of Comtemporary Written Japanese: BCCWJ国立国語研究所の言語コーパス

Bibliographic and image database Japanese modern times 近代書誌・近代画像データベース 国文学研究資料館

Center for Informaticsin East Asian Studies, Institute for Research in Humanities, Kyoto University 東アジア人文学情報学研究センター、京都大学

Culture Heritage Online
文化遺産オンライン. 国指定文化財等データベース kan også brukes.

Denshi toshokan
Digital tekst for japanske klassiske verk

Digital Library
電子資料館 国文学研究資料館 National Institute of Japanese Literature.  Samling av flere databaser om japansk litteratur.  Søkes kun på japansk.

Dnavi
全 国データベースナビゲーション 国立国会図書館 National Diet Library.

Gaihozu digital Archives 
from Meiji to 1945 外邦図アーカイブ Toyoku University library

Genji overseas 海外源氏情報  日本古典文学翻訳辞典1 伊藤鉄也編(英語改訂編)、日本古典文学翻訳辞典2 伊藤鉄也編(平安外語編)

Historiographical  Institute database  
東京大学史料編纂所  Historiographical  Institute The University of Tokyo

IDE
アジア経済 研究所デジタルアーカイブス  JETRO digital archives

INBUDS
インド仏教学論文データベース, Indian and buddhist studies treatise database

JACAR
アジア歴史 資料センター 国立公文書館 Japan Center for Asian Historical Records

Japanese buddhis statuary
A to Z photo dictionary

Japanese & Chinese classics
古典籍総合データベース 早稲田大学 Waseda University

Japanese Historical Maps
East Asian Library, University of California, Berkeley

Japanese Text Initiative
Univeristy of Virginia Library

J-Texts
日本文学電子図書館

Meiji zenki Hôrei sakuin
日本法令索 引(明治前期)国立国会図書館 National Diet Library. Japanske lovverk fra  begyennelsen av Meiji perioden

National archive of Japan Digital Archive
国立公文館 デジタルアーカイブ

National Diet Library Digital Collection (国立国会図書館デジタルコレクション)

NHK Archives on the Great East Japan Earthquake and Tsunami
NHK 東日本大震災 アーカイブス

Nichibunken databases
日文研デー タベース Samling av flere databaser

PORTA
デジタル アーカイブポータル国立国会図書館 National Diet Library. Portal for japanske digital informasjon, samsøke i 20 kilder.

Rare Materials Exhibition
京都大学電 子図書館 貴重資料画像 Kyoto University Digital Library

Information, infrastructure & innovation
Japan Science and Technology Agency 

Rekishi jinbutsu gazô database
歴史人物画 像データベース (bilder av historiske personer)

Research Access in Japanese Museums, Libraries, and Archives - North American Coodinating Council on Japanese Librariy Resources

Search Guide
国立国会図 書館 National Diet Library. Referanseveiledning om Japan relaterte kilde

Shinpen Nihon koten bungaku zenshû 新編 日本古典文学全集 i JapanKnowledge
全デジタルテキスト Først logg inn JapanKnowledge, deretter klikk 本棚ved side av 検索(søk). Og velg 新編 日本古典文学全集.

Shinto Jinja Database
神道・神 社資料集成
国学院大学

Basic Terms of Shinto 神道基本用語集 國學院大學デジタル・ミュージアム


Encyclopedia of Shinto 国学院大学

Tôyô bunko (東洋文庫) i JapanKnowledge
全デジタルテキスト Først logg inn JapanKnowledge, deretter klikk 本棚ved side av 検索(søk). Og velg 東洋文庫.

Union calogue of early Japanese books
日本古典総 合目録 国文学研究資料館 National Institute of Japanese Literature. Mulig å skrive  inn søkeord på romansk alfabet. Det skal være fortsettelse av 国書総目録(Kokusho sômokuroku)

WoCchizu
ウォッちず 地図閲覧サービス kan søke og se  kart over Japan. Geospatial Information Authority of Japan (GSI) 国土地理院

The World and Japan (database project) データベース 世界と日本 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)、Institute of Advanced Studies on Asia, University of Tokyo

Offentlige kilder / government resources

21seiki shokugyô zaidan
21世紀職業財団 Organisasjon for kvinnearbeidstakere m.m.

Ministries and other organization på japansk
政府官公庁 組織図とリンク

Cabinet Office, Statistics 内閣府 統計、白書

e-Gov (Japanese) e-Gov (English)
各府省の白書、年次報告書等

e-Gov - Database (English)

Statistics Bureau
総務省統計局- rekke statistikk er tilgjengelig via web

Statistics and other data
Ministry of Health, Labour and Welfare 統計調査結果 厚生労働省 

White papir and other data system
Minstry of Helth, Labour and Welfare 白書等データベースシステム 厚生労働省
 

Publisert 1. okt. 2009 09:29 - Sist endret 6. aug. 2018 12:05