Emnesøk

Dewey emneregister - søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner basert på emne i søkefeltene i Oria.

Noen aktuelle DEWEY-nummer for tema relatert til Kina:

Kina : Historie

951

Kina : Historie til 960

Kina : Historie 960-1644

Kina : Historie Qing-dynastiet

Kina : Historie 1912-1949

Kina : Historie 1949-1999

Kina : Historie 2000-

Kina : Politisk sosiologi

Kina: Politisk deltakelse

Kina : Statsvitenskap                                

Kina : Politiske forhold

Kina : Politiske ideologier

Kina : Politiske partier

Kina: Menneskerettigheter

Kina: Medier/Journalistikk

Kina: Religion

Kina : Buddhisme

Kina : Filosofi

Konfusianisme

Daoisme 

Kina : Feminisme

Kina: Urbanisering

Kina : Internett  

Kina : Kultur og sosiale institusjoner

Kina : Miljøvern/Miljøproblemer 

Kina : Politisk sosiologi

Kina : Propaganda : Sosial kontroll

Kinesisk litteraturhistorie/kritikk 

Kina : Språk

Kinesisk språk

Språkhistorie : Kinesisk språk

Oversettelse : Kinesisk språk

Grammatikk og lærebøker

Publisert 21. sep. 2010 12:22 - Sist endret 28. okt. 2021 13:35