Emnesøk

Dewey emneregister - søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner basert på emne i søkefeltene i Oria.

Noen aktuelle DEWEY-nummer for tema relatert til Kina:

Kina : Historie

951

Kina : Historie til 960

Kina : Historie 960-1644

Kina : Historie 1644-1795

Kina : Historie 1644-1912

Kina : Historie 1796-1850

Kina : Historie 1864-1911

Kina : Historie 1900-tallet

Kina : Historie 1911-1912

Kina : Historie 1912-1927

Kina : Historie 1912-1949

Kina : Historie 1927-1949<7p>

Kina : Historie 1949-

Kina : Historie 1949-1959

Kina : Historie 1970-1979

Kina : Historie 1980-1989

Kina : Historie 1990-

Kina : Historie 2000-

Kina : Politisk sosiologi

Kina : Politiske forhold

Kina : Politiske ideologier

Kina : Politiske partier

Kina : Religion og politikk

Kina : Buddhisme

Kina : Filosofi

Kina : Feminisme

Kinesisk litteratur

Litteraturhistorie : Kinesisk lyrikk

Kina : Europa : Innvandring : Migrasjon : Sosiologi

Kina : Europa : Kulturkontakt : Sosial endring

Kina : Fattigdom : Sosiale problemer

Kina : Internett : Sosial endring

Kina : Kultur og sosiale institusjoner

Kina : Miljøvern : Sosiale problemer

Kina : Politisk sosiologi

Kina : Propaganda : Sosial kontroll

Kina : Sosial endring

Kina : Språk

Kinesisk språk

Språkhistorie : Kinesisk språk

Oversettelse : Kinesisk språk

Lærebøker : Kinesisk språk

Grammatikk (deskriptiv) : Kinesisk språk

Grammatikk (normativ) : Kinesisk språk

Publisert 21. sep. 2010 12:22 - Sist endret 3. mai 2016 13:46