Bibliotekets samlinger av Kina-relatert litteratur

I utgangspunktet står all kinesiskspråklig litteratur på Mesaninen, 4.etasje, mens litteratur på ikke-kinesiske språk omhandlende Kina er plassert i de øvrige etasjene. Det må naturligvis være noen unntak, og i dette tilfelle gjelder det verker på ikke-kinesisk som handler om kinesisk språk og litteratur; disse står også oppstilt på Mesaninen. Fortsatt uklart? Fortvil ikke, se det komplette oppsettet under:

Bøker

 • Litteratur på kinesisk, samt bøker omhandlende kinesisk språk og litteratur på ikke-kinesiske språk:
  Oppstilt i Mesaninen, 4. etasje. Se eget oppstillingsskjema.
  Oppstillingssignatur:   UHS, Mes, ØST D... og UHS, Mes, ØST Hs:..

          NB! Alle bøker med oppstillingssignatur Hs:14:... og Hs:15:...har blitt flyttet ned i kjellermagasin
          (K311, Mag315). 
          Titlene vil forbli søkbare i Oria.

 • Litteratur om Kina og kinesiske forhold på ikke-kinesiske språk
  Oppstilt på Deweynummer i 2. og 3. etasje

 

Referanseverk (oppslagsverk, ordbøker o.l)

 • Oppstilt hovedsaklig i referansesamlingen i Mesaninen, 4. etasje
  Oppstillingssignatur: UHS, Ref4 ...

  I tillegg finnes en del ordbøker og oppslagsverk på kinesisk oppstilt i den kinesiske samlingen i Mesaninen, 4. etasje
  Oppstillingssignatur: Mes, ØST, D ...
   

Tidsskrifter

 • På kinesisk
  Oppstilt i Mesaninen, 4. etasje, i egen suite
  Oppstillingssignatur: UHS, Mes, ØST Tids ...
 • På andre språk
  Oppstilt sammen med bibliotekets øvrige tidsskrifter 
  Oppstillingssignatur: UHS, Tids...
Publisert 21. sep. 2010 12:22 - Sist endret 2. nov. 2020 15:29