Andre fagressurser

                            Generelle ressurssider

                    Litteratur, fortellertradisjon og kunst

                             Klassiske studier

                              Familie og befolkning 

                           Politikk og media

                          Digitaliseringsprosjekt og kataloger

                                     Taiwan

                                   Hong Kong

                           Biografiske ressurser

  • China Biographical Database project - Joint project by Harvard, Academia Sinica and Beijing University. The China Biographical Database is a freely accessible relational database with biographical information about approximately 360,000 individuals as of April 2015, primarily from the 7th through 19th centuries.
  • China Vitae    中国名人录

                                       Diverse

                                     Ordbøker
 

                             Institutter, foreninger

 

Publisert 21. sep. 2010 12:22 - Sist endret 23. mai 2022 19:30