Korea-relaterte bøker

Bøker om emner relatert til den koreanske halvøya på ulike språk står hovedsakelig følgende steder i Georg Sverdrups hus (HUMSAM): 1) Bøker i 4.etg, Mesaninen, mest på koreansk 2) Bøker i 2. og 3. etg, Dewey-samling, vestlige språk.

Ad 1) Bøker i 4.etg, Mesaninen:

  • Bøker på koreansk språk + bøker på vestlige språk omhandlende koreansk språk og litteratur.

Disse har eget oppstillingssystem, f.eks. UHS Mes ØST Jc 90:

Ja  Korea generelt, oppslagsverk

Jb  Koreansk språk (bl.a. ordbøker og språkkurs)

Jc  Koreansk litteratur

Jd  Historie

Je  Arkeologi

Jf  Korea-andre land

Jg  Politiske partier og bevegelser

Ji  Økonomi

Jk  Jordbruk og fiske

Jm  Geografi og kulturgeografi

Jo  Reiseskildringer og reisehåndbøker

Jp  Institusjoner, administrasjoner, rettsvesen

Jq  Undervisning og forskning

Jr  Sosiale forhold

Js  Folklore, folkeminne

Jt  Filosofi

Ju  Religionshistorie og mytologi

Jv  Estetiske fag (musikk, kunst teater, arkitektur..)

 

  • Referanseverk (diverse oppslagsverk) for Korea/koreansk (diverse oppslagsverk): Ref4. Ikke til utlån.

 

Ad 2) Bøker i 2. og 3. etg, Dewey-samling:

  • Bøker om Korea-halvøya og koreanske forhold på vestlige språk

Oppstilt etter Dewey-systemet. Du kan søke i Dewey-emneregister.

Aktuelle Dewey-numre for Korea er f.eks.:

2.etasje:

300.9519              Korea : Samfunnsvitenskap

301.095195          Sør-Korea : Sosiologi

302.23095195      Sør-Korea : Medier

306.09519            Korea : Sosialantropologi

306.095193          Nord-Korea : Sosialantropologi

306.095195          Sør-Korea : Sosialantropologi

320.9519              Korea : Statsvitenskap

390.09519            Korea : Etnologi og folkloristikk

951.9                    Korea : Historie

951.93                  Nord-Korea : Historie

951.95                  Sør-Korea : Historie

3.etasje:

181.119                Korea : Filosofi

200.9519              Korea: Nyere tid : Religion

261.09519            Korea : Kristendom og kultur

294.309519          Korea : Buddhisme

299.57                  Korea : Religion og mytologi

709.519                Korea : Kunst

720.9519              Korea : Arkitektur

780.9519              Korea : Musikk

791.4309519        Korea : Film

 

  •  Referanseverk (diverse oppslagsverk) for Korea på vestlige språk: Ref2, Ref3. Ikke til utlån.

 

 

 

 

Publisert 27. jan. 2016 11:49 - Sist endret 27. jan. 2016 11:52