Plassering av Midtøsten-litteratur

Aktuell litteratur skrevet på arabisk, hebraisk og tyrkisk språk står på mesaninen, 4.etasje, mens litteratur på europeiske språk er plassert i de øvrige etasjene. Eldre og mindre aktuell litteratur står i ulike magasiner.
Litteratur på mesaninen dekker en rekke ulike klassiske og orientalske språk med ulik oppstilling:

  • UHS Mes SEM eller ALT 4xx (Språkvitenskap)
  • UHS Mes SEM eller ALT 8xx (Skjønnlitteratur)
  • UHS Ref4 (Referansesamling)
  • Persisk litteratur har egen oppstilling med Indo-iransk.
  • Kaukasisk og georgisk litteratur har egen oppstilling

Alfabetisk Sortert:   (Sortert etter Dewey-nummer

181.92             Arabisk filosofi
398.20492    Arabisk folkedikting
892.7               Arabisk litteratur
492.7               Arabisk språk
953                  Arabiske halvøy : Historie
306.0953         Arabiske halvøy : Sosialantropologi
956.6               Armenia og Kurdistan : Historie
791.430962     Egypt : Film
181.2               Egypt : Filosofi
398.20962       Egypt : Folkedikting
962                  Egypt : Historie; Middelalderen og Nyere tid
305.40962       Egypt : Kvinner : Sosiologi
722.2               Egypt : Oldtiden : Arkitektur
932                  Egypt : Oldtiden : Historie
709.32             Egypt : Oldtiden : Kunst
200.932           Egypt : Oldtiden : Religioner
320.962           Egypt : Politiske forhold
306.0962         Egypt : Sosialantropologi
330.962           Egypt : Økonomiske forhold
893.1               Egyptisk litteratur
299.31             Egyptisk religion
493.1               Egyptisk språk
932                  Egyptologi
892.4               Hebraisk litteratur
492.4               Hebraisk språk
956.7               Irak : Historie
297                  Islam
181.07             Islam : Filosofi
704.94897       Islam : Motiv : Kunst
297.09             Islam, historisk & geografisk framstilling
297.1               Islam, kilder, Koranen
297.2               Islam, teologi
297.01             Islam, terminologi
956.95             Jordan
181.06             Jødedom : Filosofi
704.94896       Jødedom : Religiøs kunst
296                  Jødedom, generelt
296.09             Jødedom, historisk & geografisk framstilling
296.1               Jødedom, tekster
296.3               Jødedom, teologi
956.93             Kypros
956.92             Libanon
956                  Midtøsten : Historie, generelt
709.56             Midtøsten : Kunst
759.956           Midtøsten : Malerkunst
780.956           Midtøsten : Musikk
306.0956         Midtøsten : Sosialantropologi
320.956           Midtøsten, Politiske forhold
330.956           Midtøsten, Økonomiske forhold
956.94             Palestina & Israel
956.91             Syria
956.1               Tyrkia : Historie
894.35             Tyrkisk litteratur
494.35             Tyrkisk språk

 

Publisert 22. feb. 2018 14:39 - Sist endret 5. mars 2021 14:21