Veiledning med fagreferenten

Hvis du ønsker fagspesifikk veiledning i litteratursøk (f.eks. i forbindelse med masteroppgaver eller doktoravhandlinger), er fagreferenten rette person å kontakte. 

Klikk her for å bestille veiledning med fagansvarlig.

Spør biblioteket

Hvis du har et kort spørsmål om bibliotekets tjenester (utlån, innlån, fornyinger o.l.), bruk denne tjenesten.

Publisert 19. aug. 2019 13:04 - Sist endret 20. feb. 2020 09:05