Bøker om Sør-Asia og Sørøst-Asia

Bøker om emner relatert til Sør-Asia og Sørøst-Asia på ulike språk står hovedsakelig følgende steder i Georg Sverdrups hus: 1) Bøker i 4.etg. (Mesaninen): Indo-iransk samling (INDO), Sør-Asia. 2) Bøker i 4.etg. (Mesaninen): Orientalsk samling (ORIE), Sørøst-Asia. 3) Bøker i 2. og 3. etg: Dewey-samling. 4) Bøker i magasin

Ad 1) Indo-iransk samling  (INDO)

Indo-iransk samling befinner seg i 4. etasje (Mesaninen). Samlingen omfatter bøker om og på språk som tales i India og i det iransktalende området: sanskrit, pali, hindi, urdu, bengali, singhalesisk, persisk, kurdisk, pashto, tamil, malayalam osv. Samlingen omfatter også skjønnlitteratur i oversettelse. Litteratur om sigøyner- og taterspråk finnes også her.

I Oria har bøkene signaturen UHS Mes INDO + oppstillingssignatur, f.eks. UHS Mes INDO Vd II Ha.
Oppstillingen følger ikke Dewey-systemet, men har et eget oppstillingssystem for INDO.

Engelskspråklig indisk skjønnlitteratur er plassert sammen med den andre skjønnlitteraturen i biblioteket (UHS S-Litt 820).

Verker om tibeto-burmanske, austronesiske og papua språk som tales i India kan også finnes i Østasiatisk samling (UHS Mes ØST) eller i samlingen Andre orientalske språk (UHS Mes ORIE).

Ordbøker og referanseverker
De aller viktigste ordbøker, bibliografier, encyklopedier og andre oppslagsverk står oppstilt i en egen felles referansesamling for 4. etasje. Oppstillingen følger Dewey-systemet. I Oria har bøkene signaturen UHS Ref4 + Dewey-nummer. Disse bøkene er til bruk i biblioteket og kan normalt ikke lånes ut.

 

Ad 2) Orientalsk samling/ Andre orientalske språk (ORIE)

Orientalsk samling/Andre orientalske språk befinner seg i 4. etasje (Mesaninen) i Georg Sverdrups hus. Samlingen omfatter: Sørøstasiatisk språk og litteratur - vietnamesisk, thai, burmansk, laotisk/lao, khmer (kambodsjansk) – austronesiske/polynesiske språk og litteratur, armensk språk og litteratur, hettittiske språk og litteratur, tokariske språk.

Bøkene er oppstilt etter Dewey-systemet og er merket i Bibsys UHS Mes ORIE + Dewenummer, f.eks. UHS Mes ORIE 491.992 Arm. Se Dewey-oppstillingsskjema for ORIE

Ordbøker og referanseverker

Som for INDO (se ovenfor Ad 1))

 

Ad 3) Dewey-samling i 2. og 3. etg.

Bøker om Sør-Asia, indisk og iransk historie, kultur og samfunnsforhold, samt bøker om Sørøst-Asia, sørøstasiatisk og polynesisk historie, kultur og samfunnsforhold står i 2. og 3. etasje, oppstilt etter Dewey-systemet.

Aktuelle Dewey-nummer:

2.etasje:   3. etasje:  
305.568 Tatere 181.4 Indisk filosofi
305.891497 Sigøynere 291.3–5 Indiske religioner
306.0954 Indisk sosialantropologi 709.34, 709.54 India: kunst
398.20954 Indisk folkedikting 759.934, 759.954 India: malerkunst
934–935 India og Iran i oldtiden    
954 Indias historie    
955 Irans historie    
       

 

Ad 4) Bøker i magasin
I magasinet  K311 i kjelleren finnes en del mindre viktig indoiransk litteratur. Bøkene er merket i Oria UHS K311 INDO + oppstillingssignatur. Det er adgang for ansatte og studenter med nøkkelkort, andre kan låne bøkene via utlånet i 1. etasje.

I lukkede magasiner (rom 312-315 i kjelleren) står dubletter og ikke-indologisk litteratur fra den gamle samlingen på Indo-iransk institutt (UHS Mag315 INDO + oppstillingssignatur), bøker fra gamle UB på Drammensveien (UHS Mag 313 + oppstillingssignatur) og ikke viktig bakgrunnslitteratur (UHS Mag312 + deweynummer). Den aller eldste delen av samlingen fra gamle UB er ikke registrert i Oria og må søkes opp fra UB's gamle kortkataog (HKI). Utlån fra lukkede magasiner skjer via utlånet i 1. etasje.

Publisert 27. jan. 2016 11:56 - Sist endret 28. jan. 2016 17:39