English version of this page

Engelsk språk, litteratur og områdestudier - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Bibliotekskataloger

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordlister:

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

De viktigste fagtidsskriftene i biblioteket

Ordbøker på nett

Referansestiler

Fagansvarlig

Randi Cathinka Neverdal

Cathinka Neverdal

Fagreferent, universitetsbibliotekar

Tlf.: 22 85 53 75

Kontakt meg

Kurs

biblioteket tilbyr kurs i databasesøking integrert i emner på ENG og NORAM. Andre som ønsker veiledning er velkommen til å kontakte fagansvarlig.

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser hjemmefra eller på reise.

Spør oss!

Spør oss om litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og annet.

Utstillinger