Bokkomité for tysk

Komitéen har to møter i året.

Medlemmer:

Christian Janss (litteratur)
Anneliese Pitz (språk)
Heinz-Peter Prell (eldre språk)
Thomas Sirges (kultur)
Henrik Keyser Pedersen (UB)
 

Publisert 30. juni 2010 10:08 - Sist endret 10. nov. 2017 09:18