Keltisk - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkelsøk i fagets databaser

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.

Katalog over utenlandsk litteratur i UHS før 1966
Fagets hoved- og masteroppgaver i fulltekst DUO

Emnesøk

Dewey emneregister - søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner basert på emne i søkefeltene i Oria

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.