English version of this page

Fagside for klassisk filologi: gresk og latin

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Sentrale nettressurser

Ordbøker

  • Logeion - samler i én ressurs både greske (LSJ, DGE, m.fl.) og latinske (Lewis & Short m.fl.) ordbøker
  • Alpheios - plug-in til Firefox/Chrome/Safari-nettlesere: analyserer (grammatisk form, oversettelse) grekse og latinske former i hvilken som helst tekst på weben
  • Chiron - plug-in til Firefox/Chrome/Safari-nettlesere: analyserer (grammatisk form, oversettelse) grekse og latinske former i hvilken som helst tekst på weben

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Tekstsamlinger

Gresk

Latin

Grammatikker

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Ensyklopedier, håndbøker og atlas

Bibliografiske databaser

Portaler om elektroniske ressurser for klassiske studier

Innskrift, papyri og mykenske tavler

  • Trismegistos ("an interdisciplinary portal of papyrological and epigraphical resources, formerly Egypt and the Nile valley (800 BC-AD 800), now expanding to the Ancient World in general")

Papyrologi

Mykenologi

Epigrafikk

Læringsmateriale og -verktøy

Lære- og lesebøker, grammatikkøvinger, flashcards, videoer, poddkaster og tegneserier på gresk og latin m.m.

Gresk   -    Latin

Lesegrupper i Gresk og Latin på UiO (på campus og/eller online)

Arrangement

8. feb. 2022 16:15 - 18:00 , GM 205 and/or via Zoom
22. feb. 2022 16:15 - 18:00 , GM 205 and/or via Zoom
8. mars 2022 16:15 - 18:00 , GM 205 and/or via Zoom
22. mars 2022 16:15 - 18:00 , GM 205 and/or via Zoom
29. mars 2022 16:15 - 18:00 , GM 205 and/or via Zoom

Antikkblogger fra UiO

(Mathilde Skoie, på norsk):

  • Bildet kan inneholde: bein, flash-fotografering, underholdning, gest, barfot. Nero på operascenen 14. mai 2021 17:27

    Nero oppfyller alle krav til klisjeen om den dårlige romerske keiser. Som sådan har han vært vanvittig populær på tvers av tid og medier. Han har ikke minst vært populær på operascenen. Nå i mai kan du se ham i den norske operas oppsetning av Monteverdis opera Poppeas kroning helt gratis hjemme i din egen stue.

(Silvio Bär, på engelsk, eksterne sider)

Generelt litteratursøk

UB

  • Oria
  • HKI - en del utenlandske bøker publisert før 1966 ligger ikke i Oria. Disse kan søkes her.

Tematisk søk i Oria

Generelle databaser for humaniora

Send innkjøpsforslag til UB

eller send det direkte til fagreferenten: federico.aurora@ub.uio.no

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.