Lingvistiske arrangement på UiO - Side 6

Tid og sted: 3. mai 2018 16:15, PAM489

Alexander Lykke, ILN

Tid og sted: 3. mai 2018 13:1515:00, HW536

The next seminar on language change is on the decline of feminine gender in spoken varieties of Norwegian.

Kristin Vold Lexander and Rafael Lomeu
Tid og sted: 2. mai 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Kristin Vold Lexander, postdoctoral fellow at MultiLing, and Rafael Lomeu, doctoral fellow at MultiLing, invite everyone to a roundtable discussion regarding the use of the notion of indexicality in analysing multilingual practices.

Tid og sted: 26. apr. 2018 14:1515:45, Mutliling Meeting room (4th floor)

Til møte i Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 26. april kommer postdoktor Valantis Fyndanis ved MultiLing og masterstudent ved ILN, Sarah Cameron. De har sett etter kognitive fordeler ved flerspråklighet hos norske akademikere.

Torun Reite
Tid og sted: 25. apr. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Torun Reite, doctoral research fellow from the Department of Romance Studies and Classics at Stockholm University, will give a talk on spatial and linguistic strategies for discursive border-crossing of young Mozambican adults.

Tid og sted: 19. apr. 2018 15:1517:00, HW536

Tam Blaxter (University of Cambridge) will give the second talk in our seminar series on language change.

Sébastien Lucas
Tid og sted: 19. apr. 2018 14:3016:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Sébastien Lucas, doctoral research fellow from the DYLIS research center at the Université de Rouen Normandie, will give a talk on how French-Norwegian children use metalinguistic knowledge in reading comprehension.

Tid og sted: 12. apr. 2018 16:1517:15, PAM 489

Kristin Bech, ILOS

Tid og sted: 12. apr. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands hus, rom 536

Torsdag 12. april får vi besøk av Natalia Kartushina, postdoktor ved Psykologisk Institutt. Hun forsker på tidlig språkutvikling, og hos oss vil hun diskutere hvordan akustisk variasjon i input fra ulike talere eller fra en og samme taler kan være til hjelp eller hinder for fonologisk utvikling i et førstespråk eller andrespråk.

Janne Bondi Johannessen
Tid og sted: 4. apr. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Janne Bondi Johannessen, professor at MultiLing and Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, will give a talk on infrastructure for dialect syntax research and on the heritage speakers of Scandinavian languages who moved to North America in 1825–1925.

Minna Lehtonen
Tid og sted: 21. mars 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Minna Lehtonen, professor at MultiLing and Department of Linguistics and Scandinavian Studies, will give a talk on neurocognitive approaches to bilingualism and online processing of morphology by L2 learners.

Tid og sted: 15. mars 2018 16:1517:30, PAM 489

Tove Larsson

Université Catholique de Louvain

Kimberly Marie Skjelde
Tid og sted: 14. mars 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Kimberly Marie Skjelde, Doctoral research fellow from the University of Bergen, will give a talk on how Norwegian-English cognates can be defined.

Tid og sted: 2. mars 2018 14:1516:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Neste språkvitenskapelig instituttseminar gjestes av Ingrid L. Falkum! Temaet er språktilegnelse innen semantikk og pragmatikk. Dette drøftes vha. eksperimentell metode: Blikksporing (eye-tracking) og bildevelging (picture selection). Arrangementet er åpent for alle!

Tid og sted: 1. mars 2018 15:1517:00, HW536

Christine Meklenborg Salvesen will give a talk on resumptive structure in the history of Swedish. Everyone is welcome! 

Tid: 15. feb. 2018 08:3016. feb. 2018 18:00

NoSLiP is a conference for graduate students, organized by graduate students, on behalf of the Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LingPhil). The scope of the conference is rather broad, we welcome submissions from all areas of linguistics and philology.

Invited speakers are: Loraine K. Obler (City University of New York) Aditi Lahiri (University of Oxford) Martin Haspelmath (University of Leipzig) Terje Lohndal (Norwegian University of Science and Technology; The Arctic University of Norway)

More information about the program can be found here.

Elizabeth Stokoe
Tid og sted: 14. feb. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Elizabeth Stokoe, professor of Social Interaction at Loughborough University (United Kingdom), will give a talk on how many of the things we think we know about talk that actually based on stereotypes rather than being based on evidence.

Tid og sted: 9. feb. 2018 14:1516:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Ruth Fjeld forsker på bruk av banneordet fuck i norsk, og snakker om det på Språkvitenskapelig Instituttseminar. Foredraget holdes på norsk.

 

Arrangementet er åpent for alle!

Tid og sted: 8. feb. 2018 08:3016:00, Litteraturhuset

What does it mean to be involuntarily childless in a society that tends to revolve around children? What happens when becoming a parent is not what one had expected? The event aims to contribute new voices, arguments and different angles of approach to the Norwegian public debate on fertility, family and parenthood.

Tid og sted: 5. feb. 20189. feb. 2018, MultiLing Meeting Room

The MultiLing winter school 2018 will take place from 5–9 February 2018. This year, we will explore methodological approaches to language policy in multilingual contexts. 

Tid og sted: 26. jan. 2018 14:1516:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Dr. Derib Ado fra Addis Ababa University holder innlegg på denne fredagens språkvitenskapelig instituttseminar. Han er prosjektkoordinator i Addis Ababa for et samarbeidsprosjekt mellom UiO (og MultiLing), Addis Ababa University, Hawassa University og NTNU, og skal snakke om dette prosjektet og om språksituasjonen i Etiopia. Foredraget er på engelsk.

Arrangementet er åpent for alle!

Michelle White
Tid og sted: 24. jan. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Michelle White, doctoral research fellow at Stellenbosch University, South Africa, will give a talk about the psychological processes that underly the the learning of English in multilingual South African children. Welcome!

Tid og sted: 17. jan. 2018 15:1516:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Andrey Kutuzov, Doctoral research fellow at Research Group for Language Technology, will give a talk on computational linguistics and NLP and their relationships with generic linguistics.

Tid og sted: 8. jan. 2018 14:1516:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 10

Prof. Andrew Nevins er ansatt ved University College London. Han har forsket på fonologi og morfologi, og skal presentere noe av sin forskning på tegnspråksfonologi. Han har jobbet med tegnspråkbrukere i blant Maxakalí-folket i Brazil, som bruker såkalt “home sign” – en tegnspråkpidgin – med et begrenset utvalg av gester. (Presentasjon og sammendrag på engelsk)

Foredraget er åpent for alle!

Tid og sted: 28. nov. 2017 16:15, PAM-389

Xiuling Xu

Beijing Foreign Studies University / ILOS