Lingvistikkbøkene i biblioteket (UHS)

Åpne samlinger

Alle bøkene i de åpne samlingene er stilt opp etter Deweys desimalsystem. Bøkene står i tredje etasje, lengst nederst (sør) og til høyre (vest).

Ett unntak er sosiolingvistikk ( Dewey-nummer 306.44* ), som er stilt opp sammen med sosiologi i annen etasje, rett under de andre språkbøkene.

Halvåpne samlinger

De halvåpne samlingene kalles halvåpne fordi ikke alle har adgang til dem. Hvis du er student eller ansatt ved Universitetet i Oslo, kan du bruke kortet ditt for å komme inn, eller må du henvende deg til bibliotekpersonalet.

De halvåpne samlingene finner du i magasin K311, det vil si det magasinet som ligger i kjelleren, K, nederst mot sør.

Lukka samlinger

Ser du at ei bok har Mag312, Mag313, osv. som en del av oppstillingssignaturen sin, betyr det at den står i et lukka magasin. Vil du kikke i ei slik bok, må du be om magasinlån på vanlig måte. Bruk bestillingsknappen i Oria.

Publisert 21. sep. 2010 12:23 - Sist endret 24. jan. 2017 00:03