Lingvistikkbøkene i biblioteket (UHS)

Åpne samlinger

Alle bøkene i de åpne samlingene er stilt opp etter Deweys desimalsystem. Bøkene står i tredje etasje, lengst nederst (sør) og til høyre (vest).

Ett unntak er sosiolingvistikk ( Dewey-nummer 306.44* ), som er stilt opp sammen med sosiologi i annen etasje, rett under de andre språkbøkene.

Noen bøker ligger også i det åpne magasinet K311, det vil si det magasinet som ligger i kjelleren, K. Her er oppstillingssignatur annerledes, da den er arva fra de gamle instituttsamlingene.

Lukka samlinger

Ser du at ei bok har Mag312, Mag313, osv. som en del av oppstillingssignaturen sin, betyr det at den står i et lukka magasin. Vil du kikke i ei slik bok, må du be om magasinlån på vanlig måte. Bruk bestillingsknappen i Oria.

Publisert 21. sep. 2010 12:23 - Sist endret 21. jan. 2020 12:16