Andre språk

Sist endret 21. des. 2015 20:30 av Ane Husstad-Nedberg

Nyere litteratur på vestlige språk står oppstilt etter Dewey i 2. og 3. etasje. Oppstillingssystem for 4.etasje (Mesaninen):