Kaukasisk samling - systematisk skjema

Nyere litteratur på vestlige språk står oppstilt etter Dewey i 2. og 3. etasje. Oppstillingssystem for 4.etasje (Mesaninen):

Ka Allment og blandet

Kb Nordvestkaukasisk
Kb 1 Allment og blandet
Kb 2 Abkhasisk
Kb 3 Abaza
Kb 4 Ubykhisk
Kb 5 Kabardinsk-tsjerkessisk

Kc Sentrum-nordkaukasisk
Kc 1 Allment og blandet
Kc 2 Tsjetsjensk
Kc 3 Indusjisk
Kc 4 Batsisk

Kd Nordøstkaukasisk
Kd 1 Allment og blandet
Kd 2 Avarisk
Kd 3-Kd 29 Andre, bl.a. andi, botlikh, akhvakh, khvarsi, dido, lakisk, dargva, lezgi, tabassaransk, khinalugh, udi

Ke Sørkaukasisk (kartvelsk)
Ke 1 Allment og blandet
Ke 2 Georgisk
Ke 2 a Allment og blandet
Ke 2 b Gammelgeorgisk
    Ke 2 b I Språkvitenskapelige verker
    Ke 2 b II Historie, kulturhistorie, litteraturhistorie
    Ke 2 b III Tekster (her også om enkelte tekster og forfattere)
Ke 2 c Moderne georgisk
    Ke 2 c I Språkvitenskapelige verker
    Ke 2 c II Moderne georgisk: Kulturhistorie, littteraturhistorie
    Ke 2 c III Tekster (her også om enkelte tekster og forfattere)
Ke 3 Mingrelo-lazisk
Ke 4 Svanisk

 

Noen Dewey-nummer for kaukasisk

Oppstilt i 2. og 3. etasje:

016.49996
016.89996
398.2049996
709.4758
939.4  
947.5  
Bibliografier: Kaukasisk språk
Bibliografier: Kaukasisk litteratur
Kaukasisk folkedikting
Georgisk kunst
Kaukasus i oldtiden: arkeologi og historie
Kaukasus: historie

 

Publisert 1. okt. 2015 12:39 - Sist endret 21. des. 2015 20:30