English version of this page

Fagside for lingvistikk

 

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

 

Kontakt

Online referanseverk, databaser og verktøy

Ensyklopedier & Leksikon

Håndbøker, Lærebøker og Studier

Verdens språk og språkfamilier

 • Glottolog - referanseinformasjon for verdens språk, spesielt de mindre kjente språkene
 • Ethnologue - referansearbeid som katalogiserer alle verdens kjente levende språk
 • Language Landscape - kart med lenker til opptak av verdens språk
 • Scriptsource - "collaborative reference to the writing systems of the world"
 • Multitree "MultiTree is a searchable database of hypotheses on language relationships."
 • LL-MAP - "a digital mapping project that integrates language data and information from the physical and social sciences.
 • Endangered Languages - A project to support language preservation and documentation around the world

Databaser og korpus

Verktøy

Lingvistiske bibliografier

E-postlister og blogger

Generelt litteratursøk

UB og norske universitet

 • Oria - katalog over bøker, tidsskrift og artikler ved universitets- og høyskolebibliotek i Norge.

  Tematisk søk i Oria

 • HKI - utenlandsk litteratur før 1966 som ikke (ennå) er registrert i Oria.

Databaser for humaniora

Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

Send innkjøpsforslag til UB

eller send det direkte til fagreferenten: federico.aurora@ub.uio.no

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.