English version of this page

Lingvistikk - Fagressurser

Online referanseverk, databaser og verktøy

Ensyklopedier & Leksikon

Håndbøker & Lærebøker

Andre viktige serier

Verdens språk og språkfamilier

 • Glottolog - "Comprehensive reference information for the world's languages, especially the lesser known languages."
 • Ethnologue - "A comprehensive reference work cataloging all of the world’s known living languages."
 • Scriptsource - "collaborative reference to the writing systems of the world"
 • Multitree "MultiTree is a searchable database of hypotheses on language relationships."
 • LL-MAP - "a digital mapping project that integrates language data and information from the physical and social sciences. Users can browse our large collection of digital maps or view multiple maps at once with the map viewer.
 • Endangered Languages - "The Endangered Languages Project puts technology at the service of the organizations and individuals working to confront the language endangerment by documenting, preserving and teaching them"

Databaser og korpus

Verktøy

E-postlister

Blogger

 • Diversity Linguistics Comment - "provides a forum for discussion for descriptive linguists, language typologists and historical-comparative linguists."
 • Language on the move - "peer-reviewed sociolinguistics research site devoted to multilingualism, language learning and intercultural communication in the contexts of globalization and migration [...] consists primarily of doctoral candidates in sociolinguists based at Macquarie University and is complemented by contributors from around the world."

Litteratursøk

UB og norske universitet

 • Oria - katalog over bøker, tidsskrift og artikler ved universitets- og høyskolebibliotek i Norge.

  Tematiske søk i Oria

 • HKI - UB sin gamle hovedkatalog. En del utenlandsk litteratur fra før 1966 er bare registrert her

Lingvistiske bibliografier

Generelle databaser for humaniora

 • ProQuest - Litteratur og språk - internasjonal indekseringsdatabase for forskning innen humaniora. Den omfatter over 320 tidsskrift, ukeblad og aviser utgitt i Storbritannia og USA. Dekning fra 1962.
 • Humanities Abstracts(Ebsco) indekserer artikler i mer enn 570 tidsskrift. Indeksering går tilbake til 1984, og abstracts tilbake til 1994.
 • Arts and Humanities Citation Index (Web of Science) - Tverrfaglig, internasjonal database. Tillater emnesøk etter artikler og siteringssøk etter bøker og artikler. Rangerer tidsskrift etter såkalt "impact factor", dvs hvor ofte tidsskrift er sitert i løpet av en periode.
 • Science Direct (Elsevier) -  inneholder e-tidsskrift og e-bøker fra Elsevier.
  Fler enn 10 000 treff gir feilmelding.

Andre kataloger