Aktuelt

Bildet kan inneholde: produkt, font, rektangel, materiell egenskap, skjermdump.
Publisert 29. aug. 2022 13:54

Språk og språkundervisning var bladet til foreningen Landslaget moderne språk. Fra 1965 til 2010 bortsett fra i perioden 1973 til 1975 ble utgitt 167 numre av bladet. Digitaliseringen omfatter 4 860 sider med forskjellige fonter inklusive fotografier og tegninger. Gjennom de 45 årene det eksisterte, endret det formatet fem ganger. Bladet inkluderer forskjellige typer dokumenter: artikler, didaktiseringer, referater, reklamer, osv. skrevet først og fremst på engelsk, fransk, spansk, tysk og selvfølgelig norsk, noe som gir en uvurderlig oversikt for fremmedspråklærere i den norske skolen.

Digitaliseringen.