Det baskiske språket - Fagressurser

Her vil den norske forskeren finne en samling av elektroniske ressurser om det baskiske språket, dets kultur og historie. Andre flere fagligrelevante opplysninger står på noen av disse fagsider.

Hvor finner jeg bøker innen baskisk i biblioteket?

De språklige og litterære samlingene står i hyllene i tredje etasje sammen med de spesialfaglige oppslagsverkene. Den skjønnlitterære samlingen er i magasinene U371 (Fransk, Katalansk og Italiensk). Bøkene som handler om kulturkunnskap er i andre etasje. De generelle referansesamlingene og tidsskriftene er i første etasje.

Alle disse bøkene er stilt opp etter Deweys desimalsystem. Noen eksempler er 449.9, som er katalansk språk, og 849.9, som er katalansk litteratur.

Det fins også flere institutssamlinger fra ILOS klassifisert etter den gamle signaturen i halvåpen magasin K311 og i de lukkete magasinene Mag312 og Mag315.

 

Boksøk

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
  • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Artikkelsøk i fagets databaser

(Romanske språk, felles)

Andre relevante elektroniske ressurser

 

Tilgang hjemmefra?

En stor del av bibliotekets ressurser krever at du er innenfor UiOs nett

Mer om tilgang og innlogging

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

UBO's ressurssider for studier & forskning



Aktuelt