Praktisk tilnærming til fremmedspråk

Felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo 

21. november, kl 9.00-17.00 i Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Blindern, Oslo

Startside - Program - Video + Innlegg - Påmeldingsskjema - Deltakere - Praktisk informasjon


Innlegg: Presentasjoner i pdf