Praktisk tilnærming til fremmedspråk

Felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo

21. november, kl 9.00-17.00 i Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Blindern, Oslo.

Program - Video + Innlegg - Deltakere - Startside


Praktisk informasjon

Hvordan komme seg til Georg Sverdrups hus: HumSam-biblioteket

Spørsmål

For spørsmål, kontakt José María Izquierdo