Praktisk tilnærming til fremmedspråk

Felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo 

21. november, kl 9.00-17.00 i Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Blindern, Oslo

Startside - Program - Video + Innlegg - Påmeldingsskjema - Deltakere - Praktisk informasjon


Program - i pdf format

TID ROM
09.00-11.00 Auditorium 2
  • Velkommen
  • "Språkvalg på ungdomsskolen". G. Doetjes
  • "Motivasjon for fremmedspråk". Debora Carrai
  • "Fra tilvalgsfag til fremmedspråk/språklig fordypning". Gard W. Karlsnes
  • "Praktisk tilnærming i fremmedspråk". Gunn Elin Heimark
11.00-11.30 Underetasje
Kaffepause
11.30-13.00 Undervisnisningsrom 1 Undervisnisningsrom 2

Undervisningsrom 3

Tverrfaglige emner/Gruppearbeid "Hvordan få elevene til å skrive med utgangspunkt i film og ved bruk av skriverammer" Helle Solberg og Monica Bjerke "Hør hva jeg kan! - Muntlig eksamen og klasseromspraksis nivå 1". Anita Nyberg

Tverrfaglige emner/Gruppearbeid: "Praktisk tilnærming i fremmedspråk - utdyping". Gunn Elin Heimark

13.00-14.00 Kantina
Lunsj
14.00-15.30 Auditorium 2 Undervisningsrom 1 Undervisningsrom 2 Undervisningsrom 3
Spansk: "Praktisk tilnærming til spansk grammatikk". Ingunn Hansejordet Tysk: "Mit Deutsch Kohle machen" Torun Thomassen & Petra Biesalski Fransk: "Pratique de l'oral en classe de français". Andre Avias & Pierre Lederlin Engelsk fordypning: "Læreplan og lærebok i engelsk fordypning". Lene Børresen
15.30-16.00 Underetasje
Pause
16.00-17.00 Auditorium 2
Plenum med oppsummering og diskusjon. Avskjed