Hvor finner jeg bøker innen fransk i biblioteket?

Plassering av de romanske samlingene i de åpne arealene:

De språklige og litterære samlingene står i hyllene i tredje etasje sammen med de spesialfaglige oppslagsverkene. Den skjønnlitterære samlingen er i magasinene U371 (Fransk, Katalansk og Italiensk) og U372 (Rumensk, Spansk og Portugisisk). Bøkene som handler om kulturkunnskap er i andre etasje. De generelle referansesamlingene og tidsskriftene er i første etasje.

Alle disse bøkene er stilt opp etter Deweys desimalsystem. Noen eksempler er 440, som er fransk språk, og 840, som er fransk litteratur.

Plassering av de romanske samlingene i de halvåpne og lukkete arealene:

Dublettene til den skjønnlitterære samlingen er i det lukkete magasinet Mag312. Det fins også flere institutssamlinger fra ILOS klassifisert etter den gamle signaturen i halvåpen magasin K311 og i de lukkete magasinene Mag312 og Mag315. Den eldre Ub-samlingen (fra Drammensvn.) er i lukkete kjellermagasiner.

Av José María Izquierdo
Publisert 12. okt. 2010 14:12