F/LE: Fransk som fremmedspråk

Bilde: José María Izquierdo: Pyramide du Louvre, Paris

Fremmedspråk i skolen - Fagressurser

FAGRESSURSER

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Cadre de l'école norvégienne pour les langues.

Det felles europeiske rammeverket for språk. Cadre européen commun de référence pour les langues

Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Curriculum pour l'enseignement primaire et secondaire.

Språk i fokus: Fransk i verden. Informations sur français dans le monde.

Flere...

Bøker i BIBSYS

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Spansk språk begynner med 460 og Spansk litteratur (alle land) med 860.
 • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Eksempler:

Lærebøker for utlendinger (Fransk)

Språkundervisning (Fransk)

Språkundervisning

Datastøttet undervisning : Språk

Språkundervisning : Grunnskolen

  Tidsskrifter

  Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

  Nye bøker og innkjøp

  • April 2016 24. jan. 2017

   Klikk på tittelen for å se boka i Oria. (Høyreklikk for å åpne i en ny fane).

  • April 2017 11. mai 2017

   Klikk på tittelen for å se boka i Oria. (Høyreklikk for å åpne i en ny fane).

  • April 2018 2. mai 2018

   Klikk på tittelen for å se boka i Oria. (Høyreklikk for å åpne i en ny fane).

  • August 2016 24. jan. 2017

   Klikk på tittelen for å se boka i Oria. (Høyreklikk for å åpne i en ny fane).

  Spør oss!

  Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

  Aktuelt