F/LE: Fransk som fremmedspråk

Bilde: José María Izquierdo: Pyramide du Louvre, Paris

Fremmedspråk i skolen - Fagressurser

FAGRESSURSER

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Cadre de l'école norvégienne pour les langues.

Det felles europeiske rammeverket for språk. Cadre européen commun de référence pour les langues

Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Curriculum pour l'enseignement primaire et secondaire.

Språk i fokus: Fransk i verden. Informations sur français dans le monde.

Flere...

Bøker

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Spansk språk begynner med 460 og Spansk litteratur (alle land) med 860.
 • HUMORD - en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Eksempler:

Lærebøker for utlendinger (Fransk)

Språkundervisning (Fransk)

Språkundervisning

Datastøttet undervisning : Språk

Språkundervisning : Grunnskolen

  Tidsskrifter

  Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

  Spør oss!

  Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

  Aktuelt