F/LE: Fransk som fremmedspråk

Bilde: José María Izquierdo: Pyramide du Louvre, Paris

Fremmedspråk i skolen - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

FAGRESSURSER

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket består av ulike deler som skal sees i sammenheng og inngå i opplæringen.

Læreplan i fremmedspråk (FSP01‑02)

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Cadre de l'école norvégienne pour les langues.

Det felles europeiske rammeverket for språk. Cadre européen commun de référence pour les langues

Språk i fokus: Fransk i verden. Informations sur français dans le monde.

Pour le français! Site pour la promotion du français avec arguments, matériel de promotion, et ressources sur  les pays francophones.

Bøker

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Spansk språk begynner med 460 og Spansk litteratur (alle land) med 860.
 • HUMORD - en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Eksempler:

Lærebøker for utlendinger (Fransk)

Språkundervisning (Fransk)

Språkundervisning

Datastøttet undervisning : Språk

Språkundervisning : Grunnskolen

  Tidsskrifter

  Studier

  Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

  Spør oss!

  Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

  Aktuelt

  • The Nordic Romanist Conference 7. feb. 2020

   Le XXIe Congrès des Romanistes Scandinaves se tiendra du 18 au 21 août 2020 à l’Université de Aarhus.

   El XXI Congreso de Romanistas Escandinavos se realizará en la Universidad de Aarhus del 18 al 21 de agosto de 2020.

   Il XXI Congresso dei Romanisti Scandinavi si svolgerà dal 18 al 21 agosto 2020 all’Università di Aarhus.

   O XXI Congresso de Romanistas Escandinavos se realizará na Universidade de Aarhus de 18 a 21 de agosto de 2020.

  • FRANSK UKE: Changer l'histoire, changer la vie! 25. sep. 2018

   15. okt. 2018 15:00 - 17:00, Scene HumSam, 1. etg i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

  • 6. Felles språklærerdag 2019 6. sep. 2018

   Lørdag 23. mars 2019 – HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo