Portugisisk - Arkiver (Repositórios Institucionais)

Repositórios institucionais em português

Europa

  • DART-Europe E-theses Portal

    DART-Europe er et samarbeid mellom forskningsbibliotek og bibliotekskonsortier som har til hensikt å øke global tilgang til europeiske forskningsavhandlinger. DART-Europe støttes av LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), og er den europeiske arbeidsgruppen til The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

    DART-Europes samarbeidspartnere sørger for å gi forskere en enkelt europeisk portal hvor de kan finne elektronisk publiserte avhandlinger, støtter opp om utviklings- og policyarbeid som fremmer elektronisk publisering av europeiske doktoravhandlinger, tilbyr samarbeidspartnere en aktiv rolle i ulike diskusjonsfora og kan også ha mulighet til å støtte felles søknader om finansiering av prosjekter som støtter opp om DART-Europes mål.

Portugal

Brasil

  • BDTD - Biblioteca digital de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT composta pelas bibliotecas digitais de teses e dissertações das instituições de ensino brasileiras.

Av José María Izquierdo
Publisert 10. apr. 2019 10:11 - Sist endret 10. apr. 2019 10:11