Latin-Amerika [Brasil]

Rio de Janeiro (Brasil)

Rio de Janeiro (Brasil). Bilde: Are Izquierdo Skjær©

Bibliografiske ressurser, databaser, tidsskrifter og flere informasjonskilder  knyttet til Latin-Amerika. Flere fagligrelevante opplysninger kan finnes i noen av disse fagsider.

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Boksøk

Bok cover

Emnesøk

Bilde av kirke

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
  • HUMORD - en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Artikkelsøk i fagets databaser (Romanske språk, felles)

  • Letras en liten database med informasjon om norske oversettelser av spansk og spanskamerikansk litteratur. En viktig ressurs for å få informasjon om hva blir oversatt i Norge fra de spansktalende land.
  • Browzine. Browzine er et nytt verktøy som lar deg skape din personlige tidsskrifthylle på iPad, og Android nettbrett.

Andre relevante elektroniske ressurser

Nye bøker og innkjøp

Error: Failed to load feed: https://ub-tilvekst.uio.no/lists/28.rss?template=1: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://ub-tilvekst.uio.no/lists/28.rss?template=1

Tidsskrifter

Bibliotecas nacionales digitales

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Aktuelt

Hvordan referere

Fagressurser om...