Latin-Amerika [Brasil]

Rio de Janeiro (Brasil). Bilde: Are Izquierdo Skjær©

Bibliografiske ressurser, databaser, tidsskrifter og flere informasjonskilder  knyttet til Latin-Amerika. Flere fagligrelevante opplysninger kan finnes i noen av disse fagsider.

Boksøk

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
  • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Artikkelsøk i fagets databaser (Romanske språk, felles)

  • JSTOR
  • MLA
  • Project MUSE
  • WorldCat
  • Letras en liten database med informasjon om norske oversettelser av spansk og spanskamerikansk litteratur. En viktig ressurs for å få informasjon om hva blir oversatt i Norge fra de spansktalende land.
  • Databaseliste i X-port
  • Browzine. Browzine er et nytt verktøy som lar deg skape din personlige tidsskrifthylle på iPad, og Android nettbrett.

Andre relevante elektroniske ressurser

Bibliotecas nacionales digitales

 

Tilgang hjemmefra?

En stor del av bibliotekets ressurser krever at du er innenfor UiOs nett

Mer om tilgang og innlogging

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Aktuelt

Hvordan referere

Fagressurser om...