Oria for romanister

Romanistikken er det faget som omhandler studiet av de romanske språkene, det vil si de språkene som stammer fra latin, altså Spansk, Portugisisk, Fransk, Italiensk, Rumensk, Katalansk, osv. Hvis ressursene og kildene du trenger for studiet ditt har en forbindelse med disse språkene, anbefaler jeg deg å ta en titt på fagsidene som handler om dem.

Trenger du en mer generell oversikt, må du bruke ORIA.

Hva er Oria?

Oria er bibliotekets elektroniske katalog. I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger: bøker, artikler, tidsskrifter, masteroppgaver, doktoravhandlinger, musikk i forskjellige filer eller filmer.

Å søke i ORIA

Tre viktige anbefalinger:

Generelle veiledningsfilmer (med lyd)

Her finner du veiledningsfilmer til: Hvordan finne en bok, En introduksjon til søketjenesten Oria,"Min side" i Oria, og Kildekritikk. 

Litt info med 2 minutters videosnutter (uten lyd)

Hva er HK1, Humord, Dewey, osv..?

 

PDF

Noen tips for å bruke ORIA effektivt

 

PDF

Hvordan finne en bok når du har forfatter og tittel? (Eksempel: Sábato, Ernesto: El túnel på norsk)

PDF

Hvordan finne en bok når du har forfatter og tittel? (Eksempel: Vázquez Montalbán, Manuel: El pianista på spansk.

PDF

Hvordan finne om ub/humsam abonnerer ut på et tidsskrift?

PDF

Hvordan finne ut om ub/humsam abonnerer på et e-tidsskrift?

PDF

Hvordan søke etter, og i, en database? (Eks.: L'Encyclopedie (1751-1772) på fransk)

PDF

Hvordan søke etter, og i, en database? (Eks. "Escritoras españolas" på spansk).

PDF

Hva skal vi gjøre når boka er lånt ut?

 
PDF

Flere eksempler

Noen søketeknikker

Kombinere søkeord

Når du har funnet relevante søkeord må du kombinere dem på riktig måte i databasen ved å bruke kombinasjonsord (boolske operatorer). De vanligste kombinasjonsordene er AND, OR og NOT.

Trunkering

Trunkering brukes når du søker på tekstord. Å trunkere betyr å søke på stammen av et ord for å få med entalls-/flertallsendelser og ulike varianter av ordet. Svært ofte er trunkeringstegnet en stjerne (*).  Et søk på fem* gir treff på feminisme, female, femme osv.

Et mulige eksempel

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, skjermbilde, programvare.

Boolske operatorer

Vi bruker i denne tilfelle to ganger "OG" (og en "AND") og en "IKKE".

Trunkering

Quebec* for Quebec, québécois osv..

angli* for anglicisme, anglicization,  anglicization, anglification, anglifying, anglisering osv...

lang* for Langue, language osv...

Bib* for Bibel osv.

Det vil si at vi søker etter kilder som handler om anglisismer på språket i Quebec-regionen og resten av Canada og som ikke har noe å gjøre med oversettelser av Bibelen.

Ikke glem at forskjellige søk kan gjøres med forskjellige synonymer eller kombinasjoner av søkeord

Individuell veiledning (bibliografisk)

Bildet kan inneholde: rom, møbler, interiørdesign, bygning, pulten.Vi har et strengt smitte-regime, med bare én studenter i rommet av gangen, og desinfisering av alt utstyr mellom hver veiledning.

Veiledningen foregår på kontoret til fagreferent i romanske språk, man må avtale dag og tid.

Skrive en oppgave?


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din

Trenger du litt mer hjelp?

Bildet kan inneholde: gul, utstillingsvindu, av, bygning.
Universitetet i Oslo er stengt på grunn av Covid-19-situasjonen, og bibliotekets veiledning gjøres virtuelt. Book tid som vanlig, og avtal kanal (epost, Skype, Zoom, Teams eller annet egnet medium) direkte med veileder. Har du andre spørsmål om våre ressurser i romanske språk fra bachelor til master nivå, kontakt  din fagreferent: j.m.izquierdo@ub.uio.no. Har du andre spørsmål, kontakt oss gjerne på humsam-biblioteket@ub.uio.no.