Hvor finner jeg bøker om Latin-Amerika?

De språklige og litterære samlingene og samlingene som inneholder bøker om religionhistorie, filosofi eller kunst, film osv står i hyllene i tredje etasje sammen med de spesialfaglige oppslagsverkene. Den skjønnlitterære samlingen er i magasinene U372(Spansk og Portugisisk). Bøkene som handler om kulturkunnskap, sosialantropologi, statsvitenskap, etnografi, økonomi eller historie er i andre etasje. De generelle referansesamlingene og tidsskriftene er i første etasje.

Alle disse bøkene er stilt opp etter Deweys desimalsystem. Se emneregister til Dewey.

Plassering av de latinamerikanske samlingene i de halvåpne og lukkete arealene:

Dublettene til den skjønnlitterære samlingen er i det lukkete magasinet Mag312. Det fins også flere institutssamlinger fra ILOS klassifisert etter den gamle signaturen i halvåpen magasin K311 og i de lukkete magasinene Mag312 og Mag315. Den eldre Ub-samlingen (fra Drammensvn.) er i lukkete kjellermagasiner.

Av José María Izquierdo
Publisert 12. aug. 2013 11:08