Latin-Amerika

Machu Picchu - Machu Pikchu (Peru). Bilde: Are Izquierdo Skjær©

Bibliografiske ressurser, databaser, tidsskrifter og flere informasjonskilder  knyttet til Latin-Amerika. Flere fagligrelevante opplysninger kan finnes i noen av disse fagsider.

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Boksøk

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
 • HUMORD - en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Artikkelsøk i fagets databaser (Romanske språk, felles)

 • JSTOR
 • MLA
 • Project MUSE
 • Literature Online
 • WorldCat
 • Letras en liten database med informasjon om norske oversettelser av spansk og spanskamerikansk litteratur. En viktig ressurs for å få informasjon om hva blir oversatt i Norge fra de spansktalende land.
 • Browzine. Browzine er et nytt verktøy som lar deg skape din personlige tidsskrifthylle på iPad, og Android nettbrett.
 • ClasePeriodica. Index of Latin American journals in the sciences and humanities: Indekserer latin-amerikanske tidsskrifter innen naturvitenskap og humaniora. Gir tilgang til mer enn 300.000 bibliografiske innførsler utgitt i vitenskapelige tidsskrifter på spansk, portugisisk, fransk og engelsk.
 • Handbook of Latin American Studies: Bibliografi over fag fra samfunnsvitenskapene og humaniora i Latin Amerika. Utgitt av Hispanic Division of the Library of Congress. Fra ca. 1935
 • Latin-Amerika-studier  UBO
 • Latin-Amerika-studier [Brasil] UBO

Andre relevante elektroniske ressurser

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Aktuelt

Hvordan referere