Latin-Amerika

Machu Picchu - Machu Pikchu (Peru). Bilde: Are Izquierdo Skjær©

Bibliografiske ressurser, databaser, tidsskrifter og flere informasjonskilder  knyttet til Latin-Amerika. Flere fagligrelevante opplysninger kan finnes i noen av disse fagsider.

Invalid component reference: lib:library-search-services

Boksøk

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
 • HUMORD - en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Artikkelsøk i fagets databaser (Romanske språk, felles)

 • JSTOR
 • MLA
 • Project MUSE
 • Literature Online
 • WorldCat
 • Letras en liten database med informasjon om norske oversettelser av spansk og spanskamerikansk litteratur. En viktig ressurs for å få informasjon om hva blir oversatt i Norge fra de spansktalende land.
 • Browzine. Browzine er et nytt verktøy som lar deg skape din personlige tidsskrifthylle på iPad, og Android nettbrett.

Andre relevante elektroniske ressurser

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Aktuelt

 • The Nordic Romanist Conference 26. juni 2019

  Le XXIe Congrès des Romanistes Scandinaves se tiendra du 18 au 21 août 2020 à l’Université de Aarhus.

  El XXI Congreso de Romanistas Escandinavos se realizará en la Universidad de Aarhus del 18 al 21 de agosto de 2020.

  Il XXI Congresso dei Romanisti Scandinavi si svolgerà dal 18 al 21 agosto 2020 all’Università di Aarhus.

  O XXI Congresso de Romanistas Escandinavos se realizará na Universidade de Aarhus de 18 a 21 de agosto de 2020.

 • Memoria, nacionalismos e identidades nacionales en las narrativas hispánicas contemporáneas 14. juni 2019
 • Keep tranquilo and habla spanglish, en bokutstilling 21. mars 2019

  «Spanglish» er et begrep som brukes om forskjellige pidgin- og kreolspråk som har oppstått gjennom kontakt mellom spansk og engelsk. Spanglish brukes av folk som snakker begge språk, eller deler av begge språk, hovedsaklig innen USA.

  Bokutstilling

 • Mai 68 i Frankrike og i verden, en bokutstilling 11. okt. 2018

  «Forandre verden, sa Marx. Endre liv, sa Rimbaud. Disse to slagordene er for oss ett.» André Breton (1935)

  «Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Rimbaud. Ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un.» André Breton (1935)

 • Fransk uke: Mai 68 4. okt. 2018

  «Forandre verden, sa Marx. Endre liv, sa Rimbaud. Disse to slagordene er for oss ett.» André Breton (1935)

  «Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Rimbaud. Ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un.» André Breton (1935)

Hvordan referere