E/LE: Spansk som fremmedspråk

Bilde: José María Izquierdo: Torres de Serranos, Valencia  

Fremmedspråk i skolen - Fagressurser

Bøker i BIBSYS

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Spansk språk begynner med 460 og Spansk litteratur (alle land) med 860.
 • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Eksempler

  Tidsskrifter

  Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

  Nye bøker og innkjøp

  Spør oss!

  Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

  Aktuelt