Shakespeares liv og Shakespeare ved UiO

Hovedmonter i utstillingen. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

Ansatte ved Universitetet i Oslo har bidratt til Shakespeare-forskningen på mange vis. I denne monteren kan du se noen av bøkene våre forskere har skrevet, oversatt eller bidratt til.

Her finner du også en kort video med biografisk informasjon om William Shakespeares liv.

Det er ikke så lett å vite hvilken utgave av Shakespeare man bør lese, men velger du en av de akademiske seriene du ser her får du som regel et rikt noteapparat og gode innledninger i tillegg til originalteksten.

Det Nye Globe Theatre
By C. Walter Hodges - Folger Shakespeare Library

 

Litt om Shakespeare

 

Akademiske serier av Shakespeares verk (klikk på boken for å finne den i Oria)

The New Cambridge Companion to Shakespeare, Cambridge University Press

 

Arden Shakespeare (tredje serie) Bloomsbury

 

A Norton Critical Edition, W.W. Norton & Company

 

Oxford World's Classics, Oxford University Press

 

Arden Early Modern Drama, Bloomsbury

 

Shakespeare ved UiO

Forskere ved UiO har bidratt til Shakespeare-forskningen nasjonalt og internasjonalt. Her er noen av dem som har skrevet bøker, oversatt Shakespeares verker, eller skrevet forord og etterord til oversettelsene:

Kristian Smidt

Olav Lausund

Keith Brown

Tore Rem

Kirsti Minsaas

Juan Christian Pellicer

Kristian Smidt bør nevnes spesielt, særlig hans følgende fem verk:

  • Unconformities in Shakespeare's History Plays.  London: Macmillan, 1982
  • Unconformities in Shakespeare's Early Comedies. London: Macmillan, 1986. 
  • Unconformities in Shakespeare's Tragedies.  Houndmills: Macmillan, 1989.
  • Unconformities in Shakespeare's Later Comedies.  Basingstoke: Macmillan, 1993.
  • Den Mangfoldige Shakespeare.  Oslo: Aschehoug, 2000

Shakespeares skuespill

Komedier

1 The Tempest

2 The Two Gentlemen of Verona

3 The Merry Wives of Windsor

4 Measure for Measure

5 The Comedy of Errors

6 Much Ado About Nothing

7 Love's Labour's Lost

8 A Midsummer Night's Dream

9 The Merchant of

10 As You Like It

11 The Taming of the Shrew

12 All's Well That Ends Well

13 Twelfth Night

14 The Winter's Tale

 

Historiske skuespill

15 King John

16 Richard II

17 Henry IV

18 Henry IV

19 Henry V

20 Henry VI

21 Henry VI

22 Henry VI

23 Richard III

24 Henry VIII

Tragedier

25 Troilus and Cressida

26 Coriolanus

27 Titus Andronicus

28 Romeo and Juliet

29 Timon of Athens

30 Julius Caesar

31 Macbeth

32 Hamlet

33 King Lear

34 Othello

35 Antony and Cleopatra

36 Cymbeline

37 The Two Noble Kinsmen

38 Pericles, Prince of Tyre

Deler av utstillingen

Plakat i pdf