Ny sekundærlitteratur om Shakespeare

Hovedmonter i utstillingen. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

Shakespeare-forskningen er historisk sett svært omfattende, den er også  dynamisk og levende  og utvikler seg stadig i takt med tiden. Eldre tema som forfatterspørsmålet oppdateres stadig: var William Shakespeare et pseudonym? Var det flere som skrev under hans navn? Finnes det upubliserte stykker av ham? Språkforskere gransker hans påvirkning på det engelske språket, og tekstene hans analyseres i lys av alt fra miljøvern, religion og kjønnsforskning til filosofi, filmteori og numismatikk.  Her ser du et utvalg av denne nyere litteraturen fra Shakespeare-forskningen.

Klikk på boken for å finne den i Oria

 

Shakesqueer: a Queer Companion to the Complete Works of Shakespeare. (Durham: Duke's University Press, 2012)

 

Shakespeare and the Truth of Love (Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2012)

 

Interlinguicity, Internationality and Shakespeare (Montréal:               McGill-Queens University Press, 2014)

 

Think on my Words: Exploring Shakespeare's Language (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)

 

Shakespeare Beyond Doubt: Evidence, Argument, Controversy (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)

 

Shakespeare and his Authors:Critical Perspectives on the Authorship Question (London: Continuum, 2010)

 

Occult Knowledge, Science, And Gender on the Shakespearean Stage (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)

 

Shakespeare and Gender: a History (London: Verso, 1995)

 

Shakespeare, Cinema and Desire: Adaptation and other Futures of Shakespeare's Language (Houndmills: Palgrave-Macmillans, 2014)

 

Shakespeare and the Grammar of Forgiveness (Ithaca: Cornell University Press, 2011)

 

Determining the Shakespeare Canon: Arden of Faversham and a Lover's Complaint (Ithaca, Cornell University Press, 2014)

 

Repositioning Shakespeare: National Formations, Postcolonial Appropriations (London: Routledge, 1999)

 

Angels and Ducats: Shakespeare's Money and Medals (London: The British Museum Press, 2012)

 

Wonder in Shakespeare (Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2012)

 

Shakespeares sonetter

Shakespeare er kanskje spesielt elsket for sine sonetter. Den italienske sonetten, eller Petrarca-sonetten, er forløperen til  sonettene hans. Shakespeares sonetter har  fjorten verselinjer, og hver er en femfotet jambe. De er satt  sammen i tre kvartetter avrundet med en kuplett, og  rimstillingen er  abab cdcd efef gg. Formen er stram, innholdet gripende -  sonettene hans har blitt kalt ”de vakreste kjærlighetsdikt i verden”. Som alt annet av Shakespeare er sonettene hans gjenstand for spekulasjoner og debatt så vel som litterær og språklig analyse, og hvis du vil lese dem selv kan du igjen velge mellom mange utgaver. Eksemplarene på denne hyllen innheholder de samme tekstene, selv om størrelsen og inntrykket de gir er ganske forskjellig.

Den store boken er The Royal Shakespeare Theatre Edition of The Sonnets of William Shakespeare (London: Shepheard-Walwyn, 1974)

Den vesle utgaven er The Songs, Poems and Sonnets of William Shakespeare (London: Walter Scott, 1885)

Deler av utstillingen

Plakat i pdf