Den spanske borgerkrigen

Hovedmonter i utstillingen. 3. etasje i Georg Sverdrups hus

Den spanske borgerkrig (1936-1939) ble utkjempet i Spania mellom den spanske høyresiden (kalt opprører eller nasjonalister) og venstresiden (kalt republikanere), og endte med høyresidens seier og etableringen av et grusomt diktatur, som varte fram til Francisco Francos død i 1975.

Krigen hadde mange fasetter: klassekamp, religionskrig, sammenstøt mellom motstridende nasjonalismer, diktatur mot demokrati, monarki versus republikk, revolusjon og kontrarevolusjon, kommunisme mot fascisme, trotskisme mot stalinisme.

Opprørerne hadde aktiv militær støtte og fikk våpen fra Hitlers Tyskland og Mussolinis Italia. Republikken fikk kjøpt en del militært utstyr fra Sovjetunionen og Mexico, men den vestlige ikke-intervensjonspolitikken førte raskt til at den lovlige regjeringen ikke fikk kjøpe våpen noe sted. De siste to årene av krigen sloss venstresiden i praksis uten noen våpenhjelp utenfra.

Roca, Paco: La nueve: les républicains espagnols qui ont libéré Paris (2014). Flere opplysninger om "La Nueve"

Den spanske borgerkrigen var forspillet til den andre verdenskrigen, og merket den politiske debatten i Europa, USA og Latin-Amerika på slutten av 1930-tallet.

Under den andre verdenskrigen fortsatte spanjolene sin krig, noen i Den røde armé, noen i den franske fremmedlegionen, noen i den franske hjemmefronten (la Résistance) eller de tjenestegjorde i den delen av den franske hæren som frigjorde Paris i 1944 («La nueve», 9a compagnie, Division Leclerc). Andre deltok i «Den blå divisjon» på tysk side mot Sovietunionen. Til sammen rundt 35.000 spanjoler deltok i den andre verdenskrigen sammen med de allierte, ca 10.000 endte opp i tyske konsentrasjonsleire, og av dem ble ca 7.500 sendt til konsentrasjonsleiren Mauthausen-Gusen.

Konsekvensene av borgerkrigen har i stor grad preget den senere spanske historien.

I dag er det fortsatt svært vanskelig å finne likene av de drepte som ble begravd i massegraver (ca. 140.000) mellom juli 1936 og desember 1951 i Spania.

Robert Capa (1913-1954). Den spanske borgerkrigen, bilder

I 1937 ble maleren Joan Miró bedt om å designe et frimerke på en franc, som skulle bli solgt til fordel for den republikanske regjeringen i Spania.

Plakat i pdf

Deler av utstillingen

  • Index: Hovedsise
  • Monter 2: Borgerkrigen i den spanske litteraturen
  • Monter 3: Borgerkrigen i spanske tegneserier og grafiske romaner
  • Monter 4: Borgerkrigen i den norske litteraturen
  • Monter 5: Norsk deltakelse i Den spanske borgerkrigen