Spansktalende migranter til en engelsktalende kultur

Monter 2. 1. etasje i Georg Sverdrups hus. Kilde

Menneskehetens historie er historien om folkevandringer forårsaket av sosiale, politiske og/eller økonomiske forhold.

Dagens massive emigrasjoner er et resultat av regionale kriger og, framfor alt, den enorme sosiale og økonomiske ulikheten som eksisterer mellom verdens innbyggere.

I USA er dagens innvandring først og fremst fra Mellom-Amerika og Asia, mens de store bølgene tidligere kom fra Storbritannia, Irland, Skandinavia, Polen, Italia, Kina og Vietnam.

Den nye verden har alltid vært et innvandringsterritorium, men migrasjonsbølgen har ikke alltid vært fra sør mot nord slik som nå. Fra midten av 1800-tallet til forrige århundre ble det etablert immigrantkolonier i Latin-Amerika med innvandrere fra Spania, Portugal, Italia og Tyskland i Mexico, Chile, Uruguay, Brasil og Argentina.

I alle disse områdene oppstod språkkontakt og språkvarianter av typen “spanglish”. Den største forskjellen på disse variantene og det som har foregått i USA de siste tiårene, er omfanget av fenomenet. I USA bor det ca 56 millioner mennesker med latinamerikansk opprinnelse og resultatet er en utrolig rik og variert kulturblanding.