Språkkontakt: Spanglish, ingañol, espanglish, espanglés, espangleis, espanglis...

Monter 3. 1. etasje i Georg Sverdrups hus. Kilde

Spanglish

 • Anita: «Hola, good morning, cómo estás?»
 • Mark: «Fine, y tú?»
 • Anita: «Todo bien. Pero tuve problemas parqueando my car this morning.»
 • Mark: «Sí, I know. Siempre hay problemas parqueando in el área at this time».

Spansk:

 • Anita: «Hola, buenos días, ¿cómo estás?»
 • Mark: «Bien, ¿y tú?»
 • Anita: «Bien también. Pero tuve problemas para estacionar mi auto esta mañana
 • Mark: «Sí, lo sé. Siempre hay problemas para estacionar en esta zona a esta hora».

Engelsk:

 • Anita: «Hello, good morning, how are you?»
 • Mark: «Fine, and you?»
 • Anita: «Everything’s fine, but I’ve had problems parking my car this morning.»
 • Mark: «Yeah, I know. There are always problems parking in this area at this time».

 «Spanglish» er et begrep som brukes om forskjellige pidgin- og kreolspråk som har oppstått gjennom kontakt mellom spansk og engelsk. Spanglish brukes av folk som snakker begge språk, eller deler av begge språk, hovedsaklig innen USA.

Begrepet oppstod sent på 1940-tallet, da den puertorikanske journalisten, poeten, og essayisten Salvador Tio brukte ordet «Espanglish» (senere forkortet til «Spanglish») for spansk som inneholdt noen engelske termer, og det mindre brukte «Inglanol» for engelsk med innslag av spanske termer.

Språkforskerne er ikke enige om varianter av Spanglish er fullverdige språk, dialekter eller slang, og selv brukerne er uenige om Spanglish ødelegger morsmålene eller er en berikelse.

Spanglish kan være en variant av spansk med sterke innslag av engelsk, eller en variant av engelsk med sterke innslag av spansk. Hver variant er en blanding av spansk og engelsk grammatikk og leksikalske enheter.

Individuelle forekomster kan være tettere knyttet til ett av språkene, avhengig av sammenhengen språket oppstår i. Siden varianter av Spanglish oppstår uavhengig i hver region reflekterer språket de lokale variantene av både engelsk og spansk. Generelt sett er ikke forskjellige varianter av Spanglish nødvendigvis gjensidig forståelige.

Utstilte bøker

Boka i Oria

 

Boka i Oria

 

Boka i Oria

 

Boka i Oria

 

Boka i Oria

 

Boka i Oria

 

Boka i Oria

 

Boka i Oria